Hoppa till innehållet

Vanliga frågor


1. Var kan jag få information om tjänsterna i mitt närområde?

2. Var kan jag boka stadens allmänna utrymmen för eget bruk?

3. Hur ansöker jag om dagvårdsplats för mitt barn?

4. Var kan jag få ett boendeparkeringstillstånd och fråga om parkering?

5. Vart kan jag meddela om gropar i gatan eller om fulla soptunnor i parken?

6. Var kan jag ansöka om bygglov eller få råd i frågor som gäller tillståndsprocesserna??

7. Var får jag mer information om en faktura som jag fått från staden?

8. Hur ansöker jag om stadens hyresbostäder?

9. Var kan jag fråga om vår närskola?

10. Var kan jag få information om nya områden som skall byggas i Helsingfors?

11. Vad händer i Helsingfors?

12. Var kan jag fråga om tjänster för seniorer?

13. Var får jag information om hur jag ska göra för att bli företagare i Helsingfors?

14.Hur reserverar jag en försäljningsplats på ett torg eller en loppmarknad?

15. Var kan jag få information om stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges beslutsfattande?

16. Var kan jag ansöka om stadens understöd till organisationer?

17. Jag behöver ett nytt uppehållstillståndskort, vad skalla jag göra?

18. Jag är EU-medborgare och skulle vilja flytta till Helsingfors. Hur går det till?

19. Vem ordnar kurser i finska eller svenska i huvudstadsregionen?

20. Jag har ett tidsbundet uppehållstillstånd som snart löper ut, var kan jag förnya det?

21. Jag har bokat tid till Migrationsverket, men mitt uppehållstillstånd löper ut före besöket. Vad ska jag göra?

22. Kan jag arbeta medan jag väntar på beslutet om min ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete?

23. Kan jag ansöka om uppehållstillstånd i Finland för mina föräldrar?

24. Hur ansöker jag om finländskt medborgarskap?

25. Jag har flyttat till Helsingfors från utlandet och har barn i skolåldern. Hur kan de börja få undervisning?

26. Hur anmäler jag mej till stadens instruerade motion?13.11.2020 15:12