Suoraan sisältöön

Kontaktuppgifter

Helsingfors-infos rådgivning

Vi betjänar mån-fre klo 9-16, ring eller chatt oss.

PB 1, 00099 Helsingfors stad

 

COVID-19: 

Helsingfors stad har beslutat att Helsingfors stads kundtjänstfunktioner föredrar elektroniska och telefontjänster framför ansikte-till-ansikte-rådgivning. Undantagen som anges här är giltiga i vår tjänst fram till 31.8.2020


I Centrumbiblioteket Ode entréhallen har också en Helsingfors-info servicepunkt.

Nära vår servicepunkt finns det flera klientdatorer för självständigt arbete och möjligheten att kopiera, skriva ut och skanna som en självbetjäning.

Vi betjänar i Ode mån-fre klo 9-16.


International House Helsinki (IHH) är en gemensam servicepunkt för många myndigheter. Helsingfors-infos flerspråkiga servicerådgivare hjälper dig med alla frågor om invandring och stadens tjänster.

COVID-19:

Vår servicepunkt i IHH är för närvarande stängd. 

  


06.07.2020 09:15