Hoppa till innehållet

Avoin ovi palveluihin –projekt

Avoin ovi palveluihin är ett utvecklingsprojekt under perioden 1.10.2020-31.8.2022 som finansieras av Arbets- och näringsministeriet och Helsingfors stad. Målet med projektet är att klargöra och förbättra handledning- och rådgivningstjänster riktat till främmande språkiga personer i Helsingfors.

Helsingfors-info, Ohjaamo, fostrans- och utbildningssektorn, och social- och hälsovårdssektorn tar del i Avoin ovi palveluihin -projektet. Rådgivare som arbetar med projektet arbetar både i dessa sektorer, och att utveckla helheten av stadens handledning- och rådgivningsarbete. En stadsnivå handledning- och rådgivningstjänster modell byggs med prövningar i projektet.

Under projektets första perioden

  • Kartläggs handledning- och rådgivningstjänster i Helsingfors som är riktat till främmande språkiga personer
  • Byggs ett regional nätverket för de som arbetar med handledning och rådgivning
  • Rekryteras ett branschövergripande och flerspråkig handledning- och rådgivningsteam
  • Skapas en stadsnivå handledning- och rådgivningstjänster modell
  • Planeras nätutbildning för handledare och rådgivare

I vår har projektet startat ett regional nätverket för handledning- och rådgivningstjänsters arbetare från kommuner, statstjänster, och organisationer. Med nätverket läggs till samarbete mellan olika aktörer och underlättas handledning av kunder till rätta tjänster. Det är möjligt att komma med till öppet nätverket genom att skicka en e-post till projektets projektchef Marja Säikkä (förnamn.efternamn@hel.fi).13.08.2021 12:39