Suoraan sisältöön

Avoin ovi palveluihin -hanke

Avoin ovi palveluihin on Työ- ja elinkeinoministeriön ja Helsingin kaupungin rahoittama kehittämishanke ajalla 1.10.2020-31.8.2022. Hankkeen tavoitteena on selkeyttää ja parantaa vieraskielisille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluita Helsingissä.

Avoin ovi palveluihin –hankkeessa ovat mukana Helsinki-info ja Ohjaamo, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä sosiaali- ja terveystoimiala. Hankkeessa toimivat palveluneuvojat toimivat näillä kaikilla toimialoilla ja tekevät ohjaus- ja neuvontatyön kaupunkiyhteisen kokonaisuuden kehittämiseksi. Hankkeessa tehtävien kokeilujen avulla rakennetaan kaupunkitasoinen ohjaus- ja neuvontapalvelujen malli.

Hankkeen ensimmäisen kauden tavoitteina oli

  • Kartoittaa vieraskielisille suunnatut ohjaus- ja neuvontapalvelut Helsingissä
  • Rakentaa seudullinen ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien verkosto
  • Rekrytoida monialainen- ja monikielinen ohjaus- ja neuvontatyön tiimi
  • Luoda kaupunkitasoinen ohjaus- ja neuvontapalveluiden malli
  • Suunnitella ohjaajien ja neuvojien verkkokoulutus

Keväällä 2021 hanke on käynnistänyt seudullisen verkoston ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville kuntien, valtion viranomaistahojen ja järjestöjen työntekijöille. Verkoston avulla lisätään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja helpotetaan asiakkaiden ohjaamista oikeisiin palveluihin. Avoimeen verkostoon pääsee mukaan laittamalla sähköpostia Avoin ovi palveluihin –hankkeen projektipäällikkö Marja Säikälle (etunimi.sukunimi@hel.fi).

Keväällä 2021 hanke on toteuttanut kartoituksen vieraskielisille suunnatuista ohjaus- ja neuvontapalveluista Helsingissä (pdf).

Hankkeen toinen kausi alkaa syksyllä 2021 ja jatkuu vuoden 2022 elokuun loppuun.13.08.2021 10:34