Suoraan sisältöön

FörortsprojektetRönnbacka ungdomspark. Bild: Simo Karisalo

 

Avsikten med Förortsprojektet är att  ytterstadsområdena 
utvecklas mångsidigt och som med innerstaden jämbördiga 
stadsdelar. Ett brett och långsiktigt samarbete förs för att 
undvika differentiering i ytterstadsområdena.