Suoraan sisältöön
Pienoismalli Meri-Rastilan kaavaluonnoksesta. Kuva: Linda Wiksten.

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus etenee

Lähiöprojekti ja kaupunkisuunnitteluviraston täydennysrakentamisprojekti käynnistivät syksyllä 2014 Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen. Tavoitteena on parantaa alueen julkisia kaupunkitiloja sekä laatia alueen täydennysrakentamiseen tähtäävä asemakaava. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Meri-Rastilan asemakaavaluonnoksen kokouksessaan 11. huhtikuuta 2017. Asemakaavan suunnittelua jatketaan hyväksytyn luonnoksen pohjalta.

Lähiöprojekti on teettänyt Meri-Rastilan alueelle kaupunkitilojen ideasuunnitelman, tehnyt vuorovaikutusta kehittäviä hankkeita, kuten nuorten sekä maahanmuuttajataustaisten asukkaiden ja yrittäjien osallistamista ja tuonut alueelle place making -hankkeen, jossa nostettiin esiin Meri-Rastilan toria, reittiä merelle ja tuotiin kaupunkiviljely osaksi merirastilalaisten arkea. Kaupunkitilojen ideasuunnitelma saa jatkoa, kun Lähiöprojekti käynnistää vuoden 2017 aikana Haruspuiston ja Pohjavedenpuiston yleissuunnittelun. Myös place making -hanketta jatketaan ja laajennetaan, erityisesti Meri-Rastilan toria elävöittämään.

Vuosaaressa toimivat vuosina 2016 - 2018 Kulttuurikeskuksen Helsingin mallin toimijat KOM-teatterin kannatus ry, Suomen valokuvataiteen museon säätiö ja Klockriketeatern r.f. Hankkeet osallistavat erityisesti nuoria ja monikulttuurisen taustan omaavia asukkaita. Helsingin mallin kulttuuritoimijat ja Lähiöprojekti tekevät vuonna 2017 tiivistä yhteistyötä Meri-Rastilassa. Asukkaat saavat tutkia lähiympäristöään ammattitaiteilijoiden seurassa äänen, valon, valokuvan, sana- ja katutaiteen keinoin.

Lisää aiheesta:

Meri-Rastilan suunnittelun uutiskirje - huhtikuu 2017
Uutiskirjeessä tietoa kaavaluonnoksen hyväksymisestä ja sisällöistä.

Meri-Rastilan uutiskirjeen voi tilata täältä.

Meri-Rastilan täydennysrakentaminen - suunnitteluaineistot karttapalvelussa

 

 

 

 

JAA