Suoraan sisältöön
Malminkartanonhuippua kehitetään. Kuva: Jalmari Sarla, Lähiöprojekti

Malminkartanonhuipun kehittämiseen kootaan ideoita verkossa ja työpajoissa

Helsingin kaupunki haluaa uudistaa Malminkartanoa. Alueella on käynnistynyt useamman vuoden kestävä hanke, jossa on tarkoitus saada alueelle viihtyisiä julkisia kaupunkitiloja ja uusia asuntoja.

Malminkartanonhuipun virkistysalueelle laaditaan ideasuunnitelmaa. Suunnittelun kohteena on Malminkartanonhuippu eli Jättärinä tunnettu täyttömäki reuna-alueineen. Alueen pinta-ala on noin 50 hehtaaria. Huipusta kaavaillaan monipuolista ulkoilu- ja kuntoilualuetta.

Ideasuunnitelmalla tähdätään Malminkartanon alueen julkisen ympäristön elävöittämiseen ja alueen toimintamahdollisuuksien parantamiseen.  Huipun kehittämisen tavoitteena on kohottaa virkistysaluseen laadukkuutta ja monipuolisuutta, vahvistaa alueellista imagoa, turvallisuutta ja asukkaiden aktiivista liikkumista.

Mitä kaikkea huipun alueella voisi kehittää?

Ideoita Malminkartanonhuipun virkistyskäytön suunnitteluun kootaan Mitä Jättärille -verkkokeskusteluun ja saatuja ideoita kehitetään työpajoissa eteenpäin.  

Mitä Jättärille -verkkokeskustelu avoinna 9.2.2017 saakka
https://kerrokantasi.hel.fi/malminkartanonhuippu

Mitä Jättärille? -työpajat ovat kaikille avoimia  -  Tervetuloa!

• Mitä Jättärille? -työpaja Laiturilla
Ti 14.2.2017 kello 17.30 - 20.00, Info- ja näyttelytila Laituri, Narinkka 2, Kamppi, Helsinki
Työpajan Facebook-tapahtuma

• Mitä Jättärille? -työpaja Malminkartanossa
Ke  1.3.2017 kello 17.30 - 20.00, AEL, rakennus 4, Kaarnatie 4, Malminkartano, Helsinki
Työpajan Facebook-tapahtuma

Malminkartanonhuipulla ulkoillaan ja liikutaan

Malminkartanonhuippu on tärkeä virkistyspaikka ja liikuntapaikka sekä osa Malminkartanon imagoa.  Alueen läpi kulkee tärkeitä kävely- ja pyöräily-yhteyksiä. Alueella on monenlaisia reittejä eri tarkoituksiin muun muassa porrasjuoksijoiden suosimat portaat huipulle ja huipulta lähtevät alamäkipyöräilyn reitit sekä rakennetut ulkoilureitit.

Malminkartanonhuippua käyttävät lähialueiden asukkaiden lisäksi muualta pääkaupunkiseudulta tulevat ulkoilijat ja urheilijat. Noin 90 metrin korkeuteen kohoava huippu on Helsingin korkein kohta ja Malminkartanon maamerkki, jolta on hienot näkymät pitkälle joka suuntaan. Korkea huippu on erinomainen paikka lintujen bongailuun ja tähtien katseluun. Alueella on järjestetty myös kulttuuritapahtumia, esimerkiksi elokuvaesityksiä.

Malminkartanonhuipun ympäristöön runsaasti uusia asuntoja

Malminkartanonhuipun läheisyyteen on tulevaisuudessa tulossa merkittävästi uutta rakentamista. Malminkartanon pohjoisreunalle rakennetaan parhaillaan Honkasuon puurakenteista kaupunginosaa noin 2 000 asukkaalle. Myös Malminkartanossa käynnistyy lähitulevaisuudessa asemakaavahankkeita.

Tekniikan alan koulutusyritys AEL:n tontille suunnitellaan uutta käyttöä pääasiassa asumiseen. Tontin omistaja järjestää vuoden 2017 aikana suunnittelukilpailun alueen kehittämisestä. Verkkokeskustelussa voi kertoa terveiset kilpailun osallistujille sekä ideoita Jättärin ympäristön kehittämiseen. Mitä liikunta- ja virkistyspalveluita uudella asuinalueella voisi olla Jättärin käyttäjille?

Mitä ideasuunnitelman jälkeen

Malminkartanonhuipun ideasuunnitelmassa tullaan esittämään miten Malminkartanonhuipun laatua ja käytön monipuolisuutta voidaan kehittää ja missä paikoissa eri toiminnot voisivat sijaita. Ideasuunnitelma toimii pohjana alueelle tehtäville tarkemmille toteutukseen liittyviä suunnitelmille. Tarkoitus on, että osa ideoista voitaisiin toteuttaa jo melko piankin, väliaikaisin ratkaisuin. Kalliimmat investoinnit toteutetaan vasta vuosien päästä.

Malminkartanonhuipun ideasuunnitelma laaditaan kevään 2017 aikana Helsingin kaupungin Lähiöprojektin ja kaupungin virastojen yhteistyönä. Suunnitelman laatii Ramboll Finland Oy. Ideasuunnitelma toimii pohjana myöhemmin tehtäville tarkemmille suunnitelmille.

Lisää aiheesta:

Tietoa Malminkartanonhuipun ideasuunnitelmasta Karttapalvelussa

 

 

JAA