Suoraan sisältöön
Longinojan laakson havainnekuva. Kuva: Studio Terra Oy

Malmin Longinojan laakson ideasuunnitelma on valmistunut

Helsingin kaupunki jatkaa Malmin alueen kehittämistä. Malmin Longinojan laakson kaupunginosapuiston analyysi ja ideasuunnitelma on valmistunut. Suunnittelun kohteena oli Latokartanontien ja Tullivuorentien välinen laaja puistoalue Malmin jäähallin pohjoispuolella. Nykyisin alueella on ulkoilureittejä, pallokenttiä ja kaupungin viljelyksessä olevia peltoja. Kaupunginosapuistojen kehittämisen tavoitteena on luoda puistoista selkeitä, tyylikkäitä ja aikaa kestäviä ratkaisuja.

Ideasuunnitelmaa tehtiin kevään 2016 aikana kaupungin virastojen yhteistyönä ja suunnitelman laati maisema-arkkitehtitoimisto Studio Terra Oy Helsingin kaupungin lähiöprojektin toimeksiannosta. Ideasuunnitelma toimii jatkosuunnittelun pohjana mutta aivan sellaisenaan sen ei voida luvata toteutuvan. Seuraavissa suunnitteluvaiheissa määritellään yksityiskohtaisemmin puiston eri toiminnot. Tarkemmassa suunnittelussa selvitetään, mikä kaikki on mahdollista esim. puron muokkauksen suhteen. Ideasuunnitelman pohjalta voi käynnistyä hankkeita, joiden suunnittelu ja toteutus lähtevät liikkeelle muita aikaisemmin esimerkiksi lähiörahaston avustuksella.

Ideasuunnitelman tavoite ja sisältöjä

Longinojan laakson ideasuunnitelman tavoitteena on vahvistaa Malmin alueen imagoa, monipuolistaa puiston toimintoja ja korostaa alueen luonto- ja maisema-arvoja.  
Ideasuunnitelmassa on sovitettu yhteen saatu asukaspalaute sekä yleiskaavaehdotuksen mukaiset tavoitteet muun muassa täydennysrakentamisen, kulkureittien ja viheryhteyksien osalta.

 • Uusia reittejä
  Puistoon ideasuunnitelma esittää uusia pyöräilyn ja jalankulun reittejä. Erityisesti etelä-pohjoissuuntaisen Ala-Malmin puistotien jatkaminen Filpuksenpuistolta jäähallille on nähty tärkeänä reittiyhteytenä, jonka varrelle on sijoitettu suurin osa puiston uusista toiminnoista. Longinojan puron eteläpuolelle on linjattu baanayhteys, eli nopean ja suoran pyöräliikenteen mahdollistava reitti. Lisäksi Longinojan pohjoisrannalle on linjattu kapeampi polkulinja, joka mahdollistaa pääsyn rantaan ja toimii samalla myös luontopolkuna opasteineen.
 • Uusia toimintoja
  Alueen keskellä kulkevan Ala-Malmin puistotien varrelle ideasuunnitelma esittää useita toimintakeskittymiä: skeittipuisto, konttikahvila, levähdyspaikkoja ja kuntoiluvälineitä.  Lisäksi muiden reittien varsille ehdotetaan monitoiminurmia oleskeluun, leikkiin ja pelailuun.  Purovarren pienestä kallioisesta alueesta halutaan luoda viihtyisä oleskelupaikka. Liikuntapuistoa ja sen toimintoja laajennetaan. Puiston länsipäähän on ehdotettu kaupunkiviljelyaluetta.  
 • Luontoarvot ja kasvillisuus
  Longinoja rantakasvillisuusvyöhykkeineen on tavoitteena säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Ala-Malmin oja muutetaan mutkittelevaksi kosteikkopuroksi, johon istutetaan kukkivaa rantakasvillisuutta. Longinojan laakso halutaan säilyttää avoimena tilana. Osa peltoalueista säilytetään vuoroviljelyskäytössä, niillä viljellään mm. herneitä, auringonkukkia ja osa pelloista on kesantona.  Osa peltoalueista muutetaan oleskelu- ja pelialueiksi.
 • Uusia rakenteita ja kalusteita
  Ideasuunnitelmassa esitetään uusien penkkien ja roska-astioiden lisäämistä reittien varsille, olemassa olevien siltojen kunnostamista sekä uusien pääreittien valaisemista puistovalaisimilla. Sepänmäen linnoituslaitealueelle ehdotetaan kunnostustoimenpiteitä ja opastuksen lisäämistä.

Longinojan laakson jatkosuunnittelu

Longinojan laakson suunnittelu jatkuu tästä eteenpäin rakennusviraston ja liikuntaviraston yhteistyönä. Tavoitteena on, että jatkosuunnittelu voitaisiin aloittaa vuonna 2017 ja toteutukseen haettaisiin lähiörahaston rahoitusta. Ensimmäiseksi on tarkoitus keskittyä Ala-Malmin puistotiehen ja liikuntapuiston ympäristöön, johon on ideoitu muun muassa tekonurmikenttää, lähiliikuntapaikkaa, skeitti- ja skuuttitoimintoja. Samassa yhteydessä on tarkoitus edistää alueen kaupunkiviljelyä yhdessä Helmi-opiston kanssa.

Lisää aiheesta:

Longinojan ideasuunnitelman aineisto

 

JAA