Suoraan sisältöön

Kouluterveyskyselysivut on avattu

Kouluterveyskyselyn avulla kerätään joka toinen vuosi tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä opiskeluhuollosta. Vuonna 2013 kyselyyn vastasi 16 035 helsinkiläisnuorta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa kyselyn ja tuottaa Helsingin kaupungille kuntaraportit sekä indikaattori- ja tulosjakaumia.

Helsingin kaupunki hyödyntää tuloksia laajasti palvelujen kehittämisen tukena ja johtamisen tietovälineenä esim. nuorten hyvinvointikertomustyössä, lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyössä, kansanterveysohjelmissa sekä virastojen toiminnan suunnittelussa ja seurannassa.

Seuraava kouluterveyskysely toteutetaan keväällä 2017.

JAA