Suoraan sisältöön

Pääkaupunkiseudun kuntien kouluterveyskyselyseminaarin esitykset

Pääkaupunkiseudun kouluterveyskyselytyöryhmä (Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen) järjesti yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kanssa Kaikki mukaan - tiedosta toimintaan pääkaupunkiseudun kuntien kouluterveyskyselyseminaarin valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntämisestä torstaina 18.1.2018 Haukilahden lukiossa Espoossa.

Seminaarin tarkoituksena oli lisätä tietoa ja ymmärrystä lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja koulunkäynnin sujumiseen vaikuttavista asioista. Asiantuntijoiden alustuksilla etsittiin uusia ja vaikuttavia tapoja hyödyntää kouluterveyskyselyn tuloksia päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun.

Seminaarin järjestivät Pääkaupunkiseudun kouluterveyskyselytyöryhmä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien kanssa.

Seminaarin esitykset:

Kaisu Toivonen (Espoo): Kaikki mukaan! Tiedosta toimintaan
Nina Halme (THL): Kouluterveyskysely 2017 – Mitä kuuluu lapsille ja nuorille pääkaupunkiseudulla?
Sara Savage (University of Cambridge): Transforming marginalisation
Hanne Kivimäki (THL): Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus - kouluterveyskysely 2017
Pia Pakarinen (Helsinki): Haaste tulosten hyödyntämiseen!
Pauliina Luopa (THL): Erot ala- ja yläkoululaisten hyvinvoinnissa - kouluterveyskysely pääkaupunkiseudulla 2017
Heta Tuominen (Helsingin yliopisto): Opiskelumotivaatio ja hyvinvointi siirryttäessä kuudennelta seitsemännelle luokalle

JAA