Suoraan sisältöön

Kouluterveyskysely toteutetaan keväällä 2017

Kouluterveyskysely on maamme keskeisin lasten ja nuorten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista seurantatietoa tuottava tiedonkeruu, josta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kouluterveyskyselyn toteutettiin  keväällä 2017 koko maassa. Oppilaat ja opiskelijat vastasivat kyselyyn sähköisesti koulupäivän aikana opettajan valvonnassa. Kysely on vapaaehtoinen ja siihen vastataan nimettömästi. Kyselyyn osallistuvat

  • perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat 1.3.–31.3.2017
  • perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaiden huoltajat 1.3.–28.4.2017
  • perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat 3.4.–28.4.2017
  • lukiokoulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat 3.4.–28.4.2017
  • ammatillisten oppilaitosten* 1. ja 2. vuoden opiskelijat 1.3.–12.5.2017.

JAA