Toteutus

Kouluterveyskyselyyn vastaavat peruskoulujen 8.- ja 9.-luokan oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Vuonna 2017 kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa myös 4.- ja 5.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen. Kysely toteutetaan oppilaitoksissa koulupäivän aikana opettajan ohjaamana luokkakyselynä. Oppilaat ja opiskelijat vastaavat kyselyyn nimettömästi.

Kyselyä on toteutettu Helsingissä peruskouluissa vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen.

Vuonna 2017 kyselyyn vastasi 7932 4. ja 5.-luokkalaista, 5125 8.ja 9.-luokkalaista, 3809 lukiolaista ja 2159 ammatillisen oppilaitosten opiskelijaa.

Vuoden 2017 tulokset lähetetään vastanneille kouluille syksyn aikana.JAA
17.03.2021 15:33