Aineistosta tehtyjä tutkimuksia

Työssäkäyvät koululaiset Helsingissä – lukuvuoden aikana palkkatyössä olevien tausta ja opinnoissa jaksaminen (Kouluterveyskysely 2017)
Artikkeli Kvartti-verkkolehdessä, 5.12.2018 (Hanna Ahtiainen), linkki

Helsingin alakoululaisten osallisuus – yhdenvertaisuutta tavoittelemassa (Kouluterveyskysely 2017)
Artikkeli Kvartti-verkkolehdessä, 13.11.2018 (Jenni Erjansola), linkki

Nuorten tupakointi vähentynyt – erot lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien välillä edelleen hyvin suuret (Kouluterveyskysely 2017)
Artikkeli Kvartti-verkkolehdessä, 5.11.2018 (Netta Mäki), linkki

Nuoret käyttävät alkoholia entistä vähemmän (Kouluterveyskysely 2017)
Artikkeli Kvartti-verkkolehdessä, 17.5.2018 (Auri Lyly-Falk), linkki

Netinkäyttö pysyy useimmilla lapsilla ja nuorilla hallinnassa (Kouluterveyskysely 2017)
Artikkeli Kvartti-verkkolehdessä, 20.10.2017 (Stina Högnabba), linkki 

Katsaus helsinkiläislasten ja -nuorten kokemaan kiusaamiseen (Kouluterveyskysely 2017)
Artikkeli Kvartti-verkkolehdessä, 20.12.2017 (Mika Ronkainen), linkki

Kouluterveyskysely 2017, katsaus Helsingin tuloksiin. Helsingin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot, Tilastoja 2017:13 pdf-julkaisu

Nuorten terveys- ja hyvinvointierot Helsingin suurpiirien välillä. Kouluterveyskyselyn tarkastelu paikkatietomenetelmin, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuskatsauksia 2015:3, pdf-julkaisu ja kuvioihin ja karttoihin (ppt)

Ulkomaalaistaustaisten nuorten hyvinvointi Helsingissä. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2015:40, pdf-julkaisu

Missä opit? Helsingin peruskoululaisten kokemuksia oppimisympäristöstä ja hyvinvoinnista vuosina 1996–2008, pdf-julkaisu

Mistä tukea? Helsinkiläisnuorten masentuneisuus, koulukiusaaminen ja luvattomat poissaolot vuosina 1996–2006, pdf-julkaisu

Missä mennään? Helsinkiläisnuorten päihdekäyttäytymisen suuntia 1996–2004, pdf-julkaisu

Kaikki mukaan! Yhteisöllisyys Helsingin peruskoulujen voimavaraksi, pdf-julkaisuJAA
21.12.2018 09:59