Ohjeita tulosten hyödyntämiseen

Vuoden 2017 kouluterveyskyselytulokset julkaistiin ensimmäistä kertaa THL:n avoimena tulospalveluna. Tulosten käyttöä edistetään kaupungissa aktiivisesti. Helsingin kaupunki hyödyntää tuloksia laajasti palvelujen kehittämisen tukena ja johtamisen tietovälineenä esim. nuorten hyvinvointikertomustyössä, lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyössä, kansanterveysohjelmissa sekä toimialojen toiminnan suunnittelussa ja seurannassa.

Tästä löydät lyhyen esityksen Helsingin kouluterveyskyselyn toimintamallista. Modellen på svenska. Olemme tehneet myös lyhyen käyttöohjeen tulosten katselun ja etsimisen helpottamiseksi.

Kuva. Kouluterveyskyselytulosten hyödyntäminen kaupunkiorganisaatiossa.

nelikenttä kehitystyöstä

Helsinkiin on vuonna 2014 nimetty oma kouluterveyskyselytyöryhmä. Työryhmän tehtävänä on edistää kyselytulosten välittämistä ja hyödyntämistä päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä

Kouluterveyskyselytyöryhmän jäsenet:

Kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot: Stina Högnabba ja Sanna Ranto

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: Crister Nyberg, Vesa Nevalainen ja Raija Nummelin

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala: Harri Taponen ja Päivi Kuusela

Sosiaali- ja terveystoimiala: Tuula Salmivaara-Pesonen, Tarja Saarinen ja Pia Valjakka. JAA
17.03.2021 15:37