Ammattioppilaitosten tulokset

Vuoden 2017 tulokset löytyvät THL:n avoimesta tulospalvelusta. 

Marraskuun 2017 tulokset on koottu indikaattorikoosteeseen, jota päivitetään tarvittaessa  kun THL:n avoin tulospalvelu täydentyy puuttuvilla tiedoilla.

Helsingin ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden vastaukset indikaattorikoosteena (pdf).


Tulokset 2013 ja aiemmin: Kuntaraportissa nuorten hyvinvointia kuvataan viiden pääteeman mukaan; elinolot, kouluolot, koettu terveys, terveystottumukset ja kokemus opiskelijahuollon tuesta.

Perusindikaattorikoosteet sisältävät kuntaraportin 42 indikaattoria kuvattuna kahtena pylväskuviona. Ensimmäisessä kuviossa esitetään Helsingissä ajallinen kehitys vuodesta 2008 ja toisessa kuviossa kyselyvuoden tulokset Helsingistä sukupuolen mukaan sekä vertailutulokset pääkaupunkiseudusta ja koko maasta.

Poliittisille päätöksentekijöille on valittu kymmenen keskeistä indikaattoria.

Oppilas- ja opiskelijahuollon indikaattorikoosteet sisältävät 88 indikaattoria jaettuna 11 teemaan; fyysiset työolot, työilmapiiri ja osallisuus, opiskelun kuormittavuus, kouluruokailu, kiusaaminen ja häirintä, sosiaaliset suhteet, tupakointi, terveystottumukset, koettu terveys ja kokemus opiskeluterveydenhuollon tuesta.

Jakaumataulukot sisältävät kysymyskohtaiset tulokset.JAA
17.03.2021 15:26