Suoraan sisältöön

Tavoite 4: Hyvä koulutus

Helsinki haluaa olla maailman vaikuttavin paikka oppia. Tavoitteena on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Kaupunki tarjoaa jo nykyisin kaupunkilaisille laadukkaat ja vetovoimaiset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lähipalvelut.

Helsinki panostaa koulutuksen investointeihin tasavertaisten mahdollisuuksien edistämiseksi. Oppimisympäristöä laajennetaan ja monipuolistetaan, ja koulujen arvioiden mukaan oppilaat työskentelevät aikaisempaa enemmän yhdessä, tuottavat tietoa ja ratkaisevat ongelmia yhdessä. Yhteisöllinen työskentely vahvistaa myös tulevaisuudessa tarvittavaa sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä. Digitalisaatio-ohjelman hankkeita on käynnistynyt ja sen mukaisesti on toteutettu oppilaskonehankintoja ja uudistettu koulujen esitystekniikkaa. Tasa-arvoisuutta edistävä Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2018–2021 toteutetaan 28 toimenpiteen avulla, joista ensimmäisiä toimenpiteitä pilotoidaan parhaillaan. Lisäksi Helsinki on kohdentanut 2 miljoonaa euroa toisen asteen opiskelijoiden matkakustannuksiin, oppimateriaaleihin sekä kulttuurikäynteihin.

Helsinki tarjoaa viisivuotiaille maksutonta varhaiskasvatusta ja varhaiskasvatuksen osallistumisaste on tavoitteen mukaisesti noussut. Helsinki tarjoaa jo kaikille peruskoulun päättäville jatkokoulutuspaikan Helsingissä. Myönteinen erityiskohtelu on käytössä ja edistää tehokkaasti tasa-arvoisten varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden toteuttamista. Ensimmäisen vieraan kielen opetus on vuoden 2018 syksystä lähtien aloitettu jo ensimmäiseltä luokalta. Lisäksi kaupunki panostaa kielten opetuksen tarjontaan muun muassa kasvattamalla englanninkielisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen paikkamääriä. Ympäristökasvatuksen sisällyttämisellä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ympäristöjohtamiseen ja opetussuunnitelmiin varmistetaan, että kestäviin elämäntapoihin liittyvät tiedot opitaan jo varhaiskasvatuksesta lähtien.

Helsingin kaupunkistrategian ja toimenpiteiden tavoitteet osuvat hyvin yhteen YK:n asettamien koulutusta koskevien tavoitteiden kanssa (SDG4). Tässä raportissa kuvatut toimenpiteet edistävät laajamittaisesti avoimen, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen sekä elinikäisen oppimisen tavoitteita. Ainoastaan kehitysmaihin osoitettava suora tuki ei nouse Helsingin kaupunkistrategiassa ja toimenpiteissä esiin.


Lue lisää Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019 -raportin sivuilta 14–21  PDF
12.07.2019 15:35