Agendasta teoiksi

Helsinki haluaa olla globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen edelläkävijä ja päätti syyskuussa 2018 sitoutua vapaaehtoiseen YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden (SDG) toimeenpanoraportointiin YK:lle New Yorkin mallin mukaisesti, toisena kaupunkina maailmassa ja ensimmäisenä eurooppalaisena kaupunkina. YK:lla on kaikkiaan 17 kestävän kehityksen tavoitetta, joista vuosittain määritellään painopistetavoitteet. Vuonna 2019 keskitytään näiden viiden tavoitteen tarkasteluun: hyvä koulutus, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, eriarvoisuuden vähentäminen, ilmastotekoja sekä rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019

Tavoite 4:
Hyvä koulutus

Helsinki haluaa olla maailman vaikuttavin paikka oppia. Tavoitteena on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 8:
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Helsinki haluaa luoda toimivan ja viihtyisän urbaanin ympäristön, joka tarjoaa hyvän kasvualustan yritysten innovaatiotoiminnalle ja joka edistää kestävää talouskasvua ja työllisyyttä.

Tavoite 10:
Eriarvoisuuden vähentäminen

Eriarvoisuuden vähentäminen niin väestöryhmien kuin alueidenkin välillä on yksi Helsingin kaupunkistrategian keskeisimmistä tavoitteista.

Tavoite 13:
Ilmastotekoja

Helsinki on sitoutunut kantamaan vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Helsingin kaupunkistrategiassa tavoitteeksi on asetettu hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä.

Tavoite 16:
Rauha, oikeudenmukaisuus ja
hyvä hallinto

Helsinki haluaa olla vakaa, vastuullinen, turvallinen ja luotettava ja – samalla dynaaminen ja vahvasti ajassa elävä kaupunki.