Suoraan sisältöön

Mukaan ohjelmaanTonttihaku alkoi 1.6.2022

Kehittyvä kerrostalo -tonttihaku alkoi keskiviikkona 1.6.2022 ja päättyy maanantaina 12.9.2022 kello 15. Lisätietoja löydät tästä linkistä avautuvasta hakuohjeesta (PDF).

Näiden linkkien takaa löydät:
Hakulomakkeen (Word-tiedosto)
Yleiset varausehdot (PDF)
Kehittyvä kerrostalo tontinvarauksen lisäehdot (PDF)
Toimintaohjeen massat ja kaadettavat puut (PDF)

Haku ja tontit vuonna 2022

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan hakeutuminen uudistuu vuonna 2022. Aikaisemman jatkuvan haun sijaan vuoden 2022 alusta lähtien ohjelman hankkeille varataan tietyt tontit, joille voi esittää hankeideoita. Hakuprosessi on kuvattu tarkemmin tästä linkistä avautuvassa dokumentissa (PDF).

Vuonna 2022 haettavana on kaksi tonttia ja yksi kokonaisuus:

Onko yhden konsortion mahdollista hakea koko Malminkartanon aluetta (18 000 k-m2)?

Hakemuksen voi jättää konsortiona tai yksittäisenä toimijana koko alueelle tai osalle aluetta. Lähtökohtaisesti Malminkartanon alueelle haetaan useampaa toteuttajaa, jotta useampi kehittämisidea pääsee toteutukseen. Kehittyvä kerrostalo -työryhmä arvioi hakemukset ja sen, lähdetäänkö varausta esittämään yhdelle vai useammalle taholle.

Kehittämisteemat ja arviointikriteerit 

Kehittämisteemat voivat liittyä esimerkiksi asuntosuunnitteluun, asumisen ja työn lomittumiseen, parvekkeisiin ja pihoihin, viherrakentamiseen, asumiseen liittyviin palveluihin, hiilineutraalisuuteen tai kiertotalouteen. Mitä tahansa muutakin ajankohtaista teemaa voi tarjota. Kehittämisteemoja kannattaa yhdessä hankkeessa olla noin 1—2.

Kehittyvä kerrostalo -tonttien varauksensaajien valinta perustuu kokonaisarviontiin. Keskeiset kriteerit arvioinnissa ovat hankkeen selkeä uutuusarvo asuntorakentamisessa ja asumisen ratkaisujen kehittämisessä Helsingissä sekä se, että hanke toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita:

Strategiset tavoitteet

Asuntopoliittiset tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet

Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankkeen toteutuskelpoisuuteen, arkkitehtoniseen laatuun, asukkaiden saamaan lisäarvoon ja hankkeen positiiviseen vaikutukseen alueen imagoon ja houkuttelevuuteen. Vuonna 2022 kaikki haettavissa olevat tontit sijaitsevat esikaupunkialueilla. Tavoitteena on löytää innovatiivisia kehittämishankkeita nimenomaan esikaupunki- ja kaupunkiuudistusalueille. Lue lisää kaupunkiuudistuksesta >>

Näin prosessi etenee

Tonttihaun päätyttyä syyskuussa Kehittyvä kerrostalo -työryhmä arvioi hankkeet hakemusten perusteella. Kullekin tontille tai kehitysalueelle valitaan kokonaisarvioinnin perusteella paras hankeidea /parhaat hankeideat. Neuvotteluvaiheen jälkeen Asuntotontit-tiimi valmistelee tontinvarausesityksen. Tavoitteena on, että kaupunkiympäristölautakunta päättää varauksensaajista vuoden 2022 lopussa.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan voi päästä myös muuta kuin vuotuisen tonttihaun kautta. Jos hankkeella on jo tontti, Kehittyvä kerrostalo -työryhmä voi arvioida hankkeen soveltuvuutta ohjelmaan jatkuvan haun periaatteella.

Kehittyvä kerrostalo -hankkeen elinkaari

Kun hankkeella on tontti ja se kuuluu Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan, etenee hanke normaalin asuinrakennushankkeen tapaan alueryhmän ohjauksessa. Hankkeen valmistuttua se raportoidaan Kehittyvä kerrostalo -työryhmälle, myöhemmin toimitetaan seurantaraportti. Hanke saa ohjelman kautta näkyvyyttä ja kaupungin tuen prosessin ajan.

Lisätiedot

Ohjelman koordinaattori
erityissuunnittelija
Riikka Karjalainen
kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto
Puh. 09 310 36242
riikka.karjalainen@hel.fi22.06.2022 11:38