Suoraan sisältöön

Mukaan ohjelmaanKehittyvä kerrostalo -ohjelmaan hakeutuminen uudistuu vuonna 2022. Aikaisemman jatkuvan haun sijaan vuoden 2022 alusta lähtien ohjelman hankkeille varataan tietyt tontit, joille voi esittää hankeideoita. Hakuprosessi on kuvattu tarkemmin tästä linkistä avautuvassa dokumentissa.

Vuonna 2022 haettavana on kaksi tonttia ja yksi kokonaisuus:

Hankeideoiden sparraus ja infotilaisuus

Kevään 2022 aikana Kehittyvä kerrostalo -työryhmä sparraa hankeideoita. Sparraukseen hakeutuminen on vapaaehtoista. Sparraukseen voi hakeutua ottamalla yhteyttä koordinaattoriin.

Keväällä järjestetään myös kaikille kiinnostuneille avoin Teams-info ohjelmaan hakemisesta 16.2. klo 13–15. Infoon voi ilmoittautua tästä linkistä avautuvalla lomakkeella.

Varsinainen tonttihaku järjestetään elo-syyskuussa ja päätös valituista hankeideoista tonteille tehdään loppuvuodesta 2022.

Tontit esikaupunkialueilla

Vuoden 2022 haussa on tavoitteena löytää tuttuun tapaan innovatiivisia hankeideoita, jotka kehittävät helsinkiläistä kerrostaloasumista ja -rakentamista, ovat toteutuskelpoisia ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia. Kehittämishankkeiden tulee myös tuottaa lisäarvoa asukkaille.

Vuonna 2022 kaikki haettavissa olevat tontit sijaitsevat esikaupunkialueilla. Ohjelman tavoitteena onkin löytää innovatiivisia hankeideoita myös esikaupunki- ja kaupunkiuudistusalueille. Lue lisää kaupunkiuudistuksesta >>

Kehittämisteema ja hankkeen nimeäminen

Tonttia hakiessa tärkeintä on kuvata hankkeen kehittämisteema(t), kehittämisteeman tausta ja tavoitteet, toteutustapa sekä tulosten todentamistapa. Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeilta edellytetään kaksivaiheista raportointia, heti hankkeen valmistuttua ja noin kaksi vuotta asukkaiden sisäänmuutosta.

Kehittämishankkeella tulee olla myös kuvaava nimi sekä suomeksi että englanniksi. Hakuvaiheessa riittää idean karkea sovitus tontille. Hakuvaiheen yksityiskohdista kerrotaan lähempänä varsinaista hakuaikaa.

Kehittämisteemat voivat liittyä esimerkiksi:

 • Asuntosuunnitteluun (esim. etätyötilat)
 • Asumisen osa-aikaisuuteen
 • Viherrakentamiseen, kattopuutarhoihin, vehreyteen
 • Palvelujen konseptointiin
 • Kiertotalouteen
 • Hiilineutraalisuuteen
 • Energiamuotojen kehittämiseen
 • Puurakentamiseen

Mitä tahansa muutakin ajankohtaista voi tarjota.

Inspiraatiota kehittämisteemalle voi hakea esimerkiksi seuraavista läheistä:

Kehittyvä kerrostalo -hankkeen eteneminen

 • Kaupunginhallituksen päätös menettelyvarauksesta (mitkä tontit varataan Kehittyvä kerrostalo -hankkeille)
 • Hankeidea kehittyy
 • Yhteys Kehittyvä kerrostalo -ohjelman koordinaattoriin (vapaaehtoinen)
 • Työryhmän tapaaminen ja hankeidean sparraus (vapaaehtoinen)
 • Hakemus ohjelmaan, hakulomake seuraa hanketta rakentamisprosessin alusta loppuun
 • Työryhmä arvioi hankeideat
 • Kaupunkiympäristölautakunnan päätös tontinvarauksista
 • Hanke käynnistyy, eteneminen normaalin asuinrakennushankkeen tapaan alueryhmässä
 • Hanke valmistuu
 • Loppuraportointi ja seuranta. Loppuraportissa kuvataan suunnittelu- ja rakentamisprosessi, sen haasteet ja onnistumiset kehittämisidean kannalta. Seurantaraportissa kuvataan mm. asukaskokemuksia.

Hanke voi edetä myös toista kautta. Jos hankkeella on jo tontti, työryhmä voi arvioida hankkeen soveltuvuutta ohjelmaan jatkuvan haun periaatteella.

Lisätiedot ja hakeutuminen sparraukseen

Ohjelman koordinaattori
erityissuunnittelija
Riikka Karjalainen
kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto
Puh. 09 310 36242
riikka.karjalainen@hel.fi20.01.2022 15:43