Suoraan sisältöön

Urbaanit lapsiperheet


Toteuttaja: A-Kruunu Oy
Yhteistyötahot: INARO, Johanna Lilius / Aalto-yliopisto
Kalasatama, Fregatti Dygdenin kuja 4
Valmistunut 2019

Lapsiperheiden sijoittuminen kantakaupunkiin on ollut kasvussa Helsingissä, ja pääkaupunkiseudulla on kasvava kysyntä kohtuuhintaiselle asumiselle. Perhemuodoissa on tapahtunut muutos, joka ei toistaiseksi ole heijastunut asumisratkaisuihin. Hankkeen alussa tehtiin kirjallisuusselvitys urbaanien lapsiperheiden asumisen muuttuneista tarpeista. Seuraavassa vaiheessa toteutettiin asukastutkimus, johon kuului haastatteluja ja asukastyöpajoja. Näin kartoitettiin kehittämisen ydinteemat. Hankittua tietoa sovellettiin suunnittelussa. Ydinteemoilla varmistettiin, että suunnittelu vastaa lapsiperheiden asumisen kannalta oleellisiin kysymyksiin.

Ydinteemat ja niistä johdetut suunnitteluratkaisut olivat:

  • Monipuoliset asuntotyypit: monipuoliset asuntotyypit; pientalo kerrostalossa
  • Asumiskustannukset: asuntopohjien tehokkuus; rakenne- ja julkisivuratkaisut
  • Joustavuus: monikäyttöisyys (halli ja huoneet -logiikka); ”kuisti”; neutraalimitoitetut makuuhuoneet ja säilytystila; alkovit
  • Toimivat yksityiskohdat: asunnon eteiskalusteet; kuraeteinen porrashuoneissa; reilun kokoiset parvekkeet; eri-ikäisten lasten leikki- ja pihakalusteet; yhteistilojen varausjärjestelmä; yhteistilojen sijainti pihatasossa; irtaimistovarastot asuntojen yhteydessä

Selvityksen pohjalta Sompasaareen suunniteltiin ja rakennettiin asuinkerrostalo lapsiperheiden tarpeet huomioiden. Suunnitteluratkaisuissa pyrittiin innovatiivisuuteen, korkealuokkaiseen arkkitehtuuriin, kohtuuhintaisiin rakentamis- ja asumiskustannuksiin sekä sosiaalisesti monipuoliseen ja yhteisölliseen kokonaisuuteen.

Noin vuosi kohteen valmistumisen jälkeen toteutettiin kyselyn ja haastatteluiden avulla jatkoselvitys asukkaiden kokemuksista kohteessa asumisesta. Palaute oli voittopuolisesti positiivista ja asukkaat olivat tyytyväisiä koteihinsa. Alkuperäisessä selvityksessä tunnistettuihin tarpeisiin vastaamaan valitut suunnitteluratkaisut – monikäyttöiset alkovit, reilun kokoiset parvekkeet, kuistieteinen asuntoihin, kuraeteinen porrashuoneeseen sekä irtaimistovarastot asuntojen yhteyteen – saivat kyselyssä ja haastatteluissa hyvän vastaanoton asukkailta. Asukkaat kiittelivät, että lapsiperheiden tarpeet oli otettu suunnittelussa huomioon. Selvityksessä nähtiin, että asumisen ratkaisut jakavat mielipiteitä ja ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä ja tarpeita. Tämä tukee käsitystä, että yhdellä asuntotyypillä ei voida vastata kaikkien tarpeisiin ja muunneltavuus on tärkeä ominaisuus asunnoissa.

Urbaanit lapsiperheet -hankkeen välivaiheen selvitys 19.10.2016  PDF

Urbaanit lapsiperheet loppuraportti (PDF)
01.10.2021 10:48