Suoraan sisältöön

Tulevaisuuden puukerrostalo

Havainnekuva tulevaisuuden puukerrostalosta

Toteuttajat: Siklatilat Oy ja Cubesta Oy
Kohde: Oulunkylä, tontit 28141-6/7 ja 28135-1
Toteutusaika: 2023 – 2025

Tulevaisuuden puukerrostalo -hankkeessa rakennetaan kolme erilaista puukerrostaloa – hybridirakenteinen (betoni-hirsi), normaali CLT-runkorakenteinen sekä edistyksellisempi CLT-runkorakenteinen (puu näkyvämmin esillä asunnon sisäpinnoilla) – ja vertaillaan taloja ennakkomarkkinoinnin, rakentamisen ja asumisen aikana.

Tavoitteena on selvittää puukerrostalorakentamisen ja -asumisen sosiaaliset, tekniset ja taloudelliset vetovoimatekijät sekä löytää liiketaloudellisesti paras tapa lisätä puukerrostalojen rakentamista. Tietoa kerätään suoraan asukkailta asukaskyselyin ennen asunnon ostoa, kolmen kuukauden päästä muutosta sekä vuosikorjausten yhteydessä.

Sosiaaliset vetovoimatekijät

 • Puun rauhoittava ja rentouttava vaikutus – onko sitä ja jos on, niin miksi ja minkälaisilla pinta- ja rakenneratkaisuilla se parhaiten saavutetaan?
 • Mikä on asunnossa näkyvän puupinnan vaikutus ostopäätökseen / ostajan tyytyväisyyteen?
 • Minkä tyyppiset ihmiset muuttavat puukerrostaloon ja miksi?
 • Onko erilaisilla rakennustavoilla vaikutusta puukerrostalon valintaan?
 • Miten puukerrostalossa asuminen eroaa perinteisestä kerrostaloasumisesta?
 • Millä tavalla yhteisöllisyyttä voitaisiin lisätä?

Tekniset vetovoimatekijät

 • Eri rakenneratkaisujen tekniset ominaisuudet (ääneneristävyys, materiaalien voc-päästöt, kosteustekninen toiminta, ylläpitovaatimukset jne.).
 • Puukerrostalorakentamisen vaikutus rakennustyön järjestelyihin (esivalmistuksen taso, kosteuden hallinta, jne.).
 • Rakennusten vaihtoehtoisen paloteknisten ratkaisujen selvitys
 • Hiilijalanjälki laskenta ja vertailu

Taloudelliset vetovoimatekijät

 • Puukerrostalon rakentamis- ja elinkaarikustannusten selvittäminen eri rakenneratkaisuilla.
 • Puukerrostalon rakentamisajan selvittäminen eri rakenneratkaisuilla.

Tuloksien todentamistapa ja todentaminen tehdään yhteistyössä tutkimustahojen kanssa.05.12.2022 17:25