Suoraan sisältöön

Tulevaisuuden puukerrostalo

Havainnekuva tulevaisuuden puukerrostalosta

Toteuttaja: Sikla Oy
Oulunkylä, Käskynhaltijantie
2019 –

Tulevaisuuden puukerrostalo -hankkeessa rakennetaan kolme erilaista puukerrostaloa – rankarakenteinen, hybridirakenteinen ja massiivipuurunkoinen – ja vertaillaan näitä suunnittelun, rakentamisen ja asumisen aikana.

Tavoitteena on selvittää puukerrostalorakentamisen ja -asumisen sosiaaliset, tekniset ja taloudelliset vetovoi-matekijät sekä liiketaloudellisesti paras tapa lisätä puukerrostalojen rakentamista.

Sosiaaliset vetovoimatekijät

  • Puun rauhoittava ja rentouttava vaikutus – onko sitä ja jos on, niin miksi ja minkälaisilla pinta- ja rakenneratkaisuilla se parhaiten saavutetaan?
  • Minkä tyyppiset ihmiset muuttavat puukerrostaloon ja miksi?
  • Miten puukerrostalossa asuminen eroaa perinteisestä kerrostaloasumisesta?
  • Millä tavalla yhteisöllisyyttä voitaisiin lisätä?

Tekniset vetovoimatekijät

  • Eri rakenneratkaisujen tekniset ominaisuudet (ääneneristävyys, materiaalien voc-päästöt, kosteustekninen toiminta, ylläpitovaatimukset jne.).
  • Puukerrostalorakentamisen vaikutus rakennustyön järjestelyihin (esivalmistuksen taso, kosteuden hallinta, jne.).

Taloudelliset vetovoimatekijät

  • Puukerrostalon rakentamis- ja elinkaarikustannusten selvittäminen eri rakenneratkaisuilla.
  • Puukerrostalon rakentamisajan selvittäminen eri rakenneratkaisuilla. 

Hankkeessa toteutetaan asukaskysely ennen asunnon ostoa, vuosikorjauksien yhteydessä ja viiden vuoden asumisen jälkeen.

Esitys hankkeesta Kehittyvä kerrostalo -seminaarissa 2019  PDF
14.01.2021 15:34