Suoraan sisältöön

SunZEB-kortteli: energiatehokkuus

Toteuttaja: Asuntosäätiö, Kojamo, Fira
Yhteistyötahot: Helen Oy
Kalasatama, Fregatti Dygdenin kuja 4, Sompasaarenlaituri, Kaljaasi Fortunan katu
2016–2021

Hanke on energiatehokkaan asumisen kortteli, jossa rakennukset on suunniteltu ensimmäistä kertaa siten, että suunnittelussa maksimoidaan kokonaisenergiatehokkuus järjestelmä- ja kiinteistötasolla. VTT:n selvityksen mukaisesti uuden suunnittelukonseptin avulla kiinteistön uusiutuvan energian osuus koko lämmöntarpeesta on 55 prosenttia.  Suunnittelussa on hyödynnetty VTT:n kehittämää SunZeb-ratkaisua, joka perustuu aurinkoenergian hyödyntämiseen ja ylilämmön kierrättämiseen kaukolämpö- ja jäähdytysverkostossa.

Uusissa rakennuksissa lämpö- ja energiavirtojen hallinnan merkitys korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän. Aikaisemmin energiavirtoja on käsitelty erillään kiinteistökohtaisesti tai järjestelmätasolla. Vaikka Helsingin alueen energiatuotanto yhdistettynä energiatehokkaisiin rakennuksiin palkittiin 2015 maailman energiatehokkaimpana ratkaisuna, kiinteistöjen ja energiajärjestelmän yhteistyötä voidaan edelleen kehittää.

Erityisesti kesällä lämpöä kerääntyy kiinteistöihin liikaa. Aurinkosuojauksista ja edistyksellisestä kiinteistötekniikasta huolimatta, nykyisten rakennusmääräysten mukaisesti uusissa nollaenergiarakennuksissa tämä ylilämpö tulee usein poistaa kiinteistöistä.  Perinteisesti on ajateltu, että tätä hukkalämpöä ei voida hyödyntää. Ainoa vaihtoehto on ollut energian hukkaaminen taivaalle.

Uudessa konseptissa suuret ikkunapinnat tuovat auringon valon ja lämmön sisälle optimaalisesti kesällä ja talvella. Auringon energia ja muut hukkaenergiat kerätään kaukojäähdytyksen avulla talteen ja näin rakennus toimii uusituvan energian lähteenä. Aikaisemmin uutta järjestelmää on hyödynnetty vanhaan suunnittelufilosofiaan perustuvissa rakennuksissa.

Kehittyvään kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmään liitetyt lähes nollaenergiarakennukset tuovat myös uuden ilmeen tulevaisuuden kaupunkikuvaan. Uusissa SUNZEB- konseptilla toteutetuissa lähes nollaenergiaratkaisuissa voidaan suosia suuria valoisia ikkunoita. Lämpöpumpuilla toteutetussa yhdistetyssä lämmityksen ja jäähdytyksen tuotannossa rakennusten jäähdytys ei ole tulevaisuudessa energian tuhlaamista, vaan sen avulla kerätään energiaa. Näin uusituvan energian käyttö kaupunkialueella lisääntyy huomattavasti. Eri energiavirrat erotellaan ja jalostetaan oikeille lämpötilatasoille lämpöpumppulaitoksessa, jolloin ne ovat taas kaupunkilaisten käytössä – jäähdytykseen, lämmitykseen, lämpimään käyttöveteen.

Jäähdytyksen keräämä energia saadaan käyttöön ja tämän mahdollistavat kehittyneet ikkunat ja talotekniset järjestelmät yhdistettynä alueelliseen CHC-järjestelmään (Combined Heat and Cooling). Uuden teknologian hyödyntäminen ja eri järjestelmien yhteensovittaminen nostaa rakennusten energiatehokkuuden uudelle tasolle – samalla lisäten palvelutasoa ja viihtyisyyttä.

SunZeb-hankkeen loppuraportti (PDF)
22.06.2022 11:48