Suoraan sisältöön

Ryhmävuokraus-konsepti

Toteuttaja: A-Kruunu Oy
Yhteistyötaho: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy
Kruunuvuorenranta
2016 –


Hankkeessa kehitetään ryhmävuokra-asumiskonseptia. Tavoitteena on kehittää kohtuuhintaiseen, korkotuettuun asuntotuotantoon pääasiassa yhden hengen asuntokunnille suunnattu sosiaalisen kerrostaloasumisen malli, jossa ryhmä toisilleen ennalta tuttuja tai tuntemattomia ihmisiä jakaa vuokra-asunnon.

Konseptin keskeisenä tavoitteena on tilaratkaisuiltaan uusien asuntotyyppien kehittäminen, jossa yksityistä ja jaettua tilaa yhdistetään siten, että asukkaille pystytään tarjoamaan yksiön vuokratasoa vastaavalla vuokralla enemmän ja monipuolisempia tiloja. Jaetut asuintilat luovat puitteet sosiaalisten asuinyhteisöiden synnylle, mikä on tärkeä osa konseptia.

Asumiskonseptin kehitystyössä tutkitaan sijainnin vaikutusta ryhmäasumisen kiinnostavuuteen, ryhmävuokraukseen soveltuvia tilallisia malleja, muuntojoustavuutta, asukasvalinnan mekanismeja ja vuokraamiskäytäntöjä.

Pilottikohteen toteuttamisen ja asukasryhmien muodostumista seurataan. Tavoitteiden toteutumista ryhmäasumisessa seurataan tilojen, asumiskokemusten, asukasvaihtuvuuden, vuokrauskäytäntöjen ja huoltotoimenpiteiden osalta.01.08.2018 13:35