Suoraan sisältöön

Puu- ja betonirakentamisen vertailu


Toteuttaja: A-Kruunu Oy, Yrjö ja Hanna -säätiö, Rakennusliike Reponen Oy
Yhteistyötaho: VTT
Kuninkaantammi, Taidemaalarinkatu 4, 6
Valmistunut 2018

Hankkeessa verrattiin puu- ja betonirunkoisten asuinkerrostalojen eroja suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa sekä käytön aikana. Rakennukset sijaitsevat vierekkäisillä tonteilla, joiden asemakaavat ovat samanlaisia. Rakennusten tilaohjelmat ja suunnitteluratkaisut materiaalia lukuun ottamatta ovat lähes samat.  Molemmilla tonteilla on maanalainen autohalli ja kellaritiloja, jotka on toteutettu kummallakin tontilla betonirakenteisina samanlaisella rakennejärjestelmällä.

Tutkimuksessa verrattiin suunnitteluun ja rakentamiseen käytettyä aikaa, rakennusten hiilijalanjälkeä, rakenteiden sisällä tapahtuvia kosteuksien muutoksia käyttöönoton jälkeen sekä asukastyytyväisyyttä.

Tulosten mukaan  rakennusmateriaalien hiilipäästöt olivat 20 prosenttia pienemmät puu- kuin betonitalossa. Kun otettiin 100 vuoden elinkaaren aikana myös energiankulutus huomioon, puurakenteisen kerrostalon päästöt olivat kuusi prosenttia pienemmät. Suunnittelu oli nopeampaa betonitalossa kun taas rakentaminen oli nopeampaa puutalossa. Asukkaat olivat yhtä tyytyväisiä kummassakin kohteessa.

Loppuraportti: Puu- ja betonirunkoisen kerrostalon vertailun tutkimusohjelman tulokset
Liite 1: Elinkaaripäästöjen vertailu
Liite 2: Rakenteiden lämpö- ja kosteustekniset seurantamittaukset
Liite 3: Asukaskyselyn tulosyhteenveto

Hankkeen esittely Kehittyvä kerrostalo -seminaarissa 2019 PDF
15.07.2020 14:02