Suoraan sisältöön

Puu- ja betonirakentamisen vertailu


Toteuttaja: A-Kruunu Oy, Yrjö ja Hanna -säätiö, Rakennusliike Reponen Oy
Yhteistyötaho: VTT
Kuninkaantammi, Taidemaalarinkatu 4, 6
2015–2018

Hankkeessa verrataan puurunkoisten ja betonirunkoisten asuinkerrostalojen eroja suunnitteluvaiheessa, rakentamisvaiheessa ja käytön aikana. Rakennukset sijaitsevat vierekkäisillä samanlaisilla tonteilla, joiden asemakaavat ovat samanlaisia. Rakennusten tilaohjelmat ja suunnitteluratkaisut materiaalia lukuun ottamatta ovat lähes samanlaisia.

Tutkimuksessa verrataan suunnitteluun ja rakentamiseen käytettyä aikaa, rakennusten hiilijalanjälkeä, rakenteiden sisällä tapahtuvia kosteuksien muutoksia käyttöönoton jälkeen sekä asukastyytyväisyyttä.

Molemmilla tonteilla on maanalainen autohalli ja kellaritiloja. Nämä rakenteet on toteutettu kummallakin tontilla betonirakenteisina samanlaisella rakennejärjestelmällä.
 
Betonikerrostalot valmistuivat vuoden 2017 lopulla ja puukerrostalot vuoden 2018 keväällä. Seurantatutkimusten tulokset valmistuvat kaksi vuotta hankkeiden valmistumisen jälkeen.

Seminaariesitys 2019: Puu- ja betonirakentamisen vertailu PDF
Seminaariesitys 2017: Puu- ja betonirakentamisen vertailu PDF
Seminaariesitys 2015: Puu- ja betonikerrostalorakentamisen vertailu PDF
JAA
18.11.2019 14:27