Suoraan sisältöön

Puu- ja betonirakentamisen vertailu


Toteuttaja: A-Kruunu Oy, Yrjö ja Hanna -säätiö, Rakennusliike Reponen Oy
Yhteistyötaho: VTT
Kuninkaantammi, Taidemaalarinkatu 4, 6
2015–2018

Hankkeessa verrattiin puurunkoisten ja betonirunkoisten asuinkerrostalojen eroja suunnitteluvaiheessa, rakentamisvaiheessa ja käytön aikana. Rakennukset sijaitsevat vierekkäisillä samanlaisilla tonteilla, joiden asemakaavat ovat samanlaisia. Rakennusten tilaohjelmat ja suunnitteluratkaisut materiaalia lukuun ottamatta olivat lähes samanlaisia.  Molemmilla tonteilla on maanalainen autohalli ja kellaritiloja. Nämä rakenteet on toteutettu kummallakin tontilla betonirakenteisina samanlaisella rakennejärjestelmällä.

Tutkimuksessa verrattiin suunnitteluun ja rakentamiseen käytettyä aikaa, rakennusten hiilijalanjälkeä, rakenteiden sisällä tapahtuvia kosteuksien muutoksia käyttöönoton jälkeen sekä asukastyytyväisyyttä.

Betonikerrostalot valmistuivat vuoden 2017 lopulla ja puukerrostalot vuoden 2018 keväällä. Loppuraportti liitteineen valmistui keväällä 2020.

Tulosten mukaan  rakennusmateriaalien hiilipäästöt olivat 20 prosenttia pienemmät puutalossa kuin betonitalossa. Kun otettiin 100 vuoden elinkaaren aikana myös energiankulutus huomioon, puurakenteisen kerrostalon päästöt olivat kuusi prosenttia pienemmät. Suunnittelu oli nopeampaa betonitalossa kun taas rakentaminen oli nopeampaa puutalossa. Asukastyytyväisyys oli samalla tasolla kummassakin kohteessa.

Loppuraportti: Puu- ja betonirunkoisen kerrostalon vertailun tutkimusohjelman tulokset
Liite 1: Elinkaaripäästöjen vertailu
Liite 2: Rakenteiden lämpö- ja kosteustekniset seurantamittaukset
Liite 3: Asukaskyselyn tulosyhteenveto

Seminaariesitys 2019: Puu- ja betonirakentamisen vertailu PDF
JAA
25.05.2020 10:21