Suoraan sisältöön

Muuntojoustava kerrostalo

Muuntojoustava kerrostalo

Toteuttaja: Hartela
Haaga, Eliel Saarisen tie 42
Valmis 2019

Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin uudentyyppistä rakennuttamisprosessia ja siihen tarvittavia rakenteellisia ja taloteknisiä ratkaisuja. Lisäksi hankkeessa selvitettiin teema-asumisen vetovoimaisuutta, keskittyen erityisesti lapsiperheiden toiveiden mukaiseen kerrostaloasumiseen.

Asuntomyyntiin ja -tuotantoon luotiin uusi prosessi, jossa asunnon ostaja voi räätälöidä asunnon pohjaratkaisun ja kalustuksen vielä rungon pystytysvaiheessa. Samalla ratkaisu mahdollistaa uudenlaisen joustavuuden rakennuksen koko elinkaaren ajaksi niin käyttötarkoitusten kuin tilajärjestelyiden osalta. Hanke toteutettiin korotuslattiajärjestelmällä, jossa talotekniikka kulkee korotuslattian alla, mahdollistaen joustavan tilojen muuntelun myös taloyhtiön valmistuttua.

Hankkeessa toteutettiin asiakastutkimus, jolla oli merkittävä rooli hankkeen suunnittelussa. Asiakastutkimuksessa korostui erityisesti yhteistilojen toimivuus ja hyvin suunnitellun lopputuloksen merkitys. Hankkeessa yhteistilojen suunnitteluun otettiin mukaan myös asunnonostajia.

Hankkeen esittely Kehittyvä kerrostalo -seminaarissa 2019  PDF
14.01.2021 12:21