Suoraan sisältöön

Koskelan elinkaarikortteli

Toteuttaja: Fira Oy
Koskela, Koskelantie, tontti 26972/1
2018 –

Koskelan elinkaarikortteli on kolme eri kehittämisteemaa yhdistävä hanke. Yksi kehittämiskohteista hankkeessa on syvälämmön hyödyntäminen uudella tapaa maalämmön energiantuotannossa. Toinen kehittämisteemoista on osuuskunta-asumisen malli, joka tarjoaa uudenlaisen asukaslähtöisen tavan rakennuttaa ja hallinnoida asuinrakennuksia. Kolmantena kehittämisteemana on konsepti, jossa tarkastellaan ikääntyvän väestön mahdollisuutta järjestää asumiseen liitettyjen hoivapalveluiden organisointi ja rahoitus itsenäisesti.

Koskelan kortteli on osa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Koskelan sairaala-alueen täydennysrakentamista. Alue muuttuu vähitellen pääosin asuinalueeksi. Entisen sairaalan rakennukset ovat asemakaavassa suojeltuja, ja uudisrakennukset sopeutetaan kaupunkikuvallisesti nykyiseen rakennuskantaan. Osuuskuntatalot ovat korttelin matalampia rakennuksia ja ne sijoittuvat Rohtotarha-puiston reunalle. Korttelissa on suojainen sisäpiha, jonka alla on paikoitushalli. Koskelantien puoleiset rakennukset suojaavat pihaa liikenteen ääniltä. Korttelipihan läpi kulkee pihapolku, jonka varrella olevat leikki- ja oleskelualueet ovat asukkaiden yhteisessä käytössä.

Hankkeen rakennusoikeus on 12 300 kerrosneliömetriä ja asuntoja rakennetaan 220.

Syvälämmön hyödyntäminen

QHeat Oy:n (perustettava yhtiö) tavoitteena oli rakentaa kustannuksellaan kortteliin keskitetty lämpökeskus, josta geotermisesti hankittu energia olisi jaettu kullekin korttelin taloyhtiölle. Kukin taloyhtiö olisi tullut tekemään lämmöntoimitussopimuksen QHeatin kanssa. Sopimus olisi ollut 18 vuoden mittainen, jonka jälkeen sopimus olisi jatkunut kuten normaali kaukolämpösopimuskin. Liittymismaksun suuruus olisi noudatellut kaukolämpösopimuksen tariffeja. Kukin taloyhtiö olisi voinut halutessaan valita taloonsa asuntojen viilennyksen.

Syvälämmön hyödyntäminen hankkeessa ei toteutunut. Loppuraportti suunnitteluvaiheen tuloksista:
Qheat Koskelan alueverkko -loppuraportti

Osuuskunta-asuminen

Asumisosuuskunta on uudenlainen tapa tuottaa ja hallinnoida asuntokiinteistöjä. Asukkaan hallintaoikeuden perusteena on osuuskunnan ja asukkaan välille tehtävä vuokrasopimus.

Vuokrasopimuksen tekemisen ehtona on, että henkilö on hankkinut omistukseensa vähintään asunto-osuuskunnan osuuden.

Vuokrasopimus ja osuus yhdessä ovat perusteena osuuskunnan jäseneksi liittymiselle. Jäsenenä osuuskunnassa voi olla vain yksityishenkilöitä. Osuuskunnan jäsenillä ei ole oikeutta luovuttaa vuokraoikeutta edelleen, vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Osuuskunta rahoitetaan valtion takaamalla lainalla ja asukkaiden rahoitusosuus on alustavan tiedon mukaan 10 % asunnon kokonaisarvosta. Tavoitteena on, että omarahoituksen ansiosta asunnon kuukausivuokra muodostuisi noin 15 % vastaavan hintaista ja vastaavanlaista vapaarahoitteista vuokra-asuntoa edullisemmaksi. Vuokra seuraa todellisia toteutuvia kustannuksia. Lainojen lyhentäminen suojaa kustannusten nousulta.

Pilottihankkeen tärkeimmät testattavat asiat ovat:

  • Uusi rahoitus- ja hallintamuoto (vuokraoikeusosuuskunta, josta käytetään nimeä asumisosuuskunta). 
  • Takauslainan äyttäminen vuokralaisten itse omistaman ja hallinnoimaa osuuskunnan
    rahoittamiseen 
  • Siltarahoitus, jolla asukkaiden liittymismaksut saadaan kohtuullisiksi, mutta palveluntuottajille
    taataan hankkeen etenemisen mukaiset maksusuoritukset 
  • Osuuskunnan perustaminen osana rakennushanketta ja asukkaiden liittyminen suoraan
    osuuskuntaan.

Hankkeen aikana raportoidaan siitä, miten asukkaiden liittyminen rakennusvaiheessa on toteutunut. Tutkittavia kysymyksiä ovat se millaisia vaikutusmahdollisuuksia asukkaille on tarjottu sekä millaisia odotuksia asukkailla on uudesta mallista. Hankkeen valmistumisen jälkeen raportoidaan siitä onko hallintamuodolla vaikutusta asumisen hintaan sekä siitä miten rakentamisen, perustamisen ja liittymisen prosessi on sujunut asukkaiden näkökulmasta. 

Lisätietoa asumisosuuskuntatalo Koskelan Lehmuksesta

Liberty Life Concept

LLC-konseptin (Liberty Life Concept) tavoitteena oli vapaarahoitteinen asunto-osakeyhtiö, jonka suunnittelussa ja elinkaariajattelussa olisi otettu huomioon asukkaiden ikääntymisestä aiheutuva luonnollinen palveluntarpeen kasvu. Konseptissa oli tarkoitus tutkia myös, voisiko osakkeenomistaja halutessaan rahoittaa oman osuutensa hoivapalveluista ostamalla itselleen ylimääräisen vuokra-asunnon samasta kiinteistöstä.

LLC-konsepti hankkeessa ei toteutunut. Yksi kariutumisen syistä oli, ettei syvälämmön hyödyntäminen korttelissa onnistunut. Myös asuntojen määrä kohteessa jäi suunniteltua pienemmäksi, mikä vaikutti konseptin toteutumiseen. Kohteessa onnistuttiin kuitenkin kiinnittämään huomiota asuntopohjiin, viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta parantaviin yksityiskohtiin, kuten helposti puhdistettaviin materiaaleihin ja valaistukseen, mitkä tukevat ikääntyneiden asumista.
29.11.2021 11:11