Suoraan sisältöön

Kiertotalouskortteli


Kiertotalouskortteli
Toteuttaja: City Village CO-10 Oy
Yhteistyötaho: Planetary Architecture Research Studio Oy
Jätkäsaari
2020 – 2023

City Village CO-10 on kestävän kehityksen startup-yritys, joka kehittää ekologisen ja yhteisöllisen rakentamisen ratkaisuja. Circular City Village – Kiertotalouskortteli perustuu brittiläisen ekorakennuttajan ja yhteisöllisen asumisen suomalaisen kehittäjän ja toteuttajan kehittämään yhteisöllisen kaupunkiasumisen konseptiin (City Village CO-10). Kyseessä on yhteisöllinen kerrostalokortteli, joka suunnitellaan, rakennetaan ja jossa asutaan kymmenen kestävän kaupunkiasumisen periaatteen (CO-10) mukaisesti. Korttelin konseptin toteuttamisessa on tarkoitus hyödyntää kokemuksia One Brightonista (Brighton, 2010–2012) ja Sukupolvienkorttelista (Helsinki, Jätkäsaari 2017) kertyneistä kokemuksista.

Hanke toteutetaan asunto-osuuskuntana eettisellä ja ympäristövastuullisella (Green) rahoituksella. Hankkeen rahoitus perustuu ARA:n 20-vuotiseen takauslainaan (90 %) ja asukkaiden omarahoitusosuuteen (10 %).

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa kehittämisteemoina ovat rakentamisen aikainen kiertotalous ja vaativissa merellisissä olosuhteissa toteutettava teollinen puurakentaminen.

Rakentamisen aikainen kiertotalous

Kiertotalous eroaa nykyisestä lineaarisesta talousjärjestelmästä siten, että kiertotalous on systemaattinen, materiaalivirroista lähtevä, prosessin kaikkia osapuolia toteuttajista käyttäjiin sitouttava jatkuva toimintamalli – rakentamisesta käyttöön ja ylläpitoon (rakentamistuotteet, rakentaminen, kierrätys), energian tuotanto, käyttö ja talteenotto (uudistuva energia, ylijäämäenergian talteenotto, energian varastointi) veden kulutus, talossa asuminen ja eläminen (huonekalut, vaatteet, ruoka) sekä liikkuminen (eri kulkuvälineet).

Kiertotalouden tarpeet tunnistetaan osana korttelin toiminnallisia käytäntöjä ja erilaisten tilojen suunnittelua. Rakentamisen aikaiset kiertotalouden käytännön ratkaisut liittyvät valittaviin materiaaleihin ja tunnistettavaan kokonaishahmoon, joka näillä luodaan. Käyttämällä purettavista rakennuksista talteen otettuja materiaaleja voidaan luoda uusi malli kiertotalouden mukaiseen rakentamiseen.

Vaativissa merellisissä olosuhteissa toteutettava teollinen puurakentaminen

Hankkeessa laaditaan kumppanien kanssa tarkka suunnittelustrategia, rakentamis- ja asennussuunnitelma sekä luotettava pitkän aikavälin käyttö- ja ylläpitosuunnitelma. Muodostamme kansainvälisen CLT-/puurakentamisen asiantuntijaryhmän, jolla on kokemusta puurakentamisesta merellisissä olosuhteissa (esim. Iso-Britannia/Cornwall ja Uusi-Seelanti).

Hankkeen esittely Kehittyvä kerrostalo -seminaarissa 2019  PDF
11.12.2019 18:45