Suoraan sisältöön

Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli


Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli 
Toteuttaja: Yrjö ja Hanna -säätiö
Arkkitehti: Ark-house Arkkitehdit Oy
Korttelikumppanit: JVR-Rakenne Oy, JVR Plus Oy , Spolia Design Oy, NAL Asunnot Oy ja INARO-Arkkitehdit Oy
Jätkäsaari
2021 – 2024

Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli on yhteisöllinen kerrostalokortteli, joka suunnitellaan, rakennetaan ja jossa asutaan hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuvan konseptin mukaisesti.  Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelin Yrjö ja Hanna -säätiön puoli rakennetaan teollisesti esivalmistetuista CLT-moduuleista, ja julkisivu muurataan kierrätettävistä materiaaleista.

Yhteisöllinen kiertotalouskortteli toteutetaan ARA:n 40-vuotisella korkotuella siten, että noin puolet tontista toteutetaan ARA-asumisoikeustalona, jossa kohderyhmänä ovat perheet ja toinen puoli tontista seniorivuokratalona. Korttelin toisen tontin, kolmasosan korttelin rakennusoikeudesta, rakennuttaja on NAL Asunnot Oy (arkkitehtinaan INARO Arkkitehdit Oy), joka toteuttaa ARA-rahoituksella 18-29-vuotiaille tarkoitettua nuorisoasumista. Jätkäsaaren kiertotalouskorttelista tulee monimuotoinen, eri ikäisiä ja eri sukupolvia ts. nuoria, perheitä ja ikäihmisiä yhdistävä yhteisöllinen kaupunkikortteli.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa kehittämisteemoina ovat rakentamisen aikainen kiertotalous ja vaativissa merellisissä olosuhteissa toteutettava teollinen puurakentaminen. 

Rakentamisen aikainen kiertotalous

Kiertotalous eroaa nykyisestä lineaarisesta talousjärjestelmästä siten, että kiertotalous on systemaattinen, materiaalivirroista lähtevä, prosessin kaikkia osapuolia toteuttajista käyttäjiin sitouttava jatkuva toimintamalli – rakentamisesta käyttöön ja ylläpitoon (rakentamistuotteet, rakentaminen, kierrätys), energian tuotanto, käyttö ja talteenotto (uudistuva energia, ylijäämäenergian talteenotto, energian varastointi), veden kulutus, talossa asuminen ja eläminen (huonekalut, vaatteet, ruoka) sekä liikkuminen (eri kulkuvälineet). 

CLT-rakenteinen kiertotalouskortteli suunnitellaan ja rakennetaan kiertotalouden periaatteen mukaisesti siten, että erilaiset rakenteet ovat pitkäikäisiä, muunneltavia ja ne ovat myöhemmin helposti eroteltavissa ja uudelleenkäytettävissä. Korttelin rakentamisessa käytettävät materiaalit ovat joko uusiutuvia (esim. puu) tai kierrätettäviä (esim. teräs, tiilet, puu).

Kiertotalouden tarpeet tunnistetaan osana korttelin toiminnallisia käytäntöjä ja erilaisten tilojen suunnittelua. Rakentamisen aikaiset kiertotalouden käytännön ratkaisut liittyvät valittaviin materiaaleihin ja tunnistettavaan kokonaishahmoon, joka näillä luodaan. Käyttämällä purettavista rakennuksista talteen otettuja materiaaleja voidaan luoda uusi malli kiertotalouden mukaiseen rakentamiseen. Kiertotalouskortteli on mukana ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -kehitysohjelmassa vuosina 2021-22 toteutettavalla hankkeella ”Kierrätyspohjaiset tuotteet ja rakenteet Kiertotalouskorttelissa”.

Vaativissa merellisissä olosuhteissa toteutettava teollinen puurakentaminen

Hankkeessa laaditaan kumppanien kanssa tarkka suunnittelustrategia, rakentamis- ja asennussuunnitelma sekä luotettava pitkän aikavälin käyttö- ja ylläpitosuunnitelma. Hankkeessa haetaan kansainvälistä tietoa ja osaamista CLT-puurakentamisesta merellisissä olosuhteissa (esim. Iso-Britannia/Cornwall ja Uusi-Seelanti).

Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -kehitysohjelman hankkeessa on valmistunut marraskuussa 2021 neljä selvitysraporttia:

Miia Suomela & Antti Lehto (2021): Kiertotalous ja kiertotalouden mukainen suunnittelu rakennusalalla. INARO. Kierrätyspohjaiset tuotteet ja rakenteet Kiertotalouskorttelissa. Raportti 1.

Jieun Bae, Pentti Kareoja & Jukka Salonen (2021): Kiertotalouden mahdollisuudet puurakentamisessa. Kansainvälisiä esimerkkiratkaisuja. ARK-house Arkkitehdit Oy. Kierrätyspohjaiset tuotteet ja rakenteet Kiertotalouskorttelissa. Raportti 2.

Pete Halsall (2021): Industrial timber construction in marine conditions. International_haus Limited. Kierrätyspohjaiset tuotteet ja rakenteet Kiertotalouskorttelissa. Raportti 3.

Pete Halsall (2021): Circular economy during construction. International_haus Limited. Pete Halsall (2021): Industrial timber construction in marine conditions. International_haus Limited. Kierrätyspohjaiset tuotteet ja rakenteet Kiertotalouskorttelissa. Raportti 4.

Lisätietoa raporteista:

Jätkäsaaren kiertotalouskorttelin yhteisöllinen konsepti sekä kehittämishankkeen päävastuu: Kimmo Rönkä, kestävän tulevaisuuden asiantuntija, Yrjö ja Hanna -säätiö, kimmo.ronka@yrjojahanna.fi, 050 339 7550

Kiertotalous ja kiertotalouden mukainen suunnittelu rakennusalalla (raportti 1): Antti Lehto, arkkitehti, INARO Arkkitehdit, antti.lehto@inaro.fi, 050 413 4414

Kiertotalouden mahdollisuudet puurakentamisessa, kansainväliset esimerkit (raportti 2): Pentti Kareoja, arkkitehti, ARK-house arkkitehdit, pentti.kareoja@ark-house.com, 040 768 0659

25.10.2022 15:23