Helsinki-kerrostalo: täydennysrakentaminen ja kohtuuhintaisuus

2013 –

Helsingin kaupunki kehittää Helsinki-kerrostaloa vauhdittaakseen täydennysrakentamista. Nykyisten asuinalueiden täydennysrakentaminen on Helsingissä yhtä yleistä kuin rakentaminen täysin uusille asuinalueille. Helsinki-kerrostalot ovat erilaisiin rakennuspaikkoihin soveltuvia piste- ja lamellitaloja.

Helsinki-kerrostalo on kohtuuhintainen

Helsinki-kerrostalo-hankkeen tavoite on tuottaa kohtuuhintaisia, arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja monistettavia ratkaisuja asuntotuotantoon. Kohteiden edullisuus voi perustua myös mm. siihen, ettei huoneistokohtaisia saunoja rakenneta. Myös yhteistilojen rakentamisessa voidaan säästää, jos Helsinki-kerrostalon asukkaiden käyttöön jaetaan jo olemassa olevia yhteistiloja.

Valmis mallisto nopeuttaa suunnittelua ja viranomaiskäsittelyä, koska kohteiden osioita on jo kertaalleen ratkaistu. Rakennusvalvonta tekee Helsinki-kerrostalon monistettavista perusyksiköistä ennakkoon hyväksytyn periaatteellisen rakennuslupapäätöksen. Jatkossa yrittäjä hakee rakennusluvan yksinkertaistetulla ja nopeutetulla lupakäsittelyllä, lausuntoja ei tarvita. Suunnittelija toimittaa rakennusvalvontaan asemapiirroksen ja rakennuspiirustukset, joissa esitetään perusyksiköistä koottu rakennuspaikkaan sopiva Helsinki-kerrostalo.

Helsinki-kerrostalo hyödyttää kaupunkilaisia ja rakennusalaa

Helsinki-kerrostalon kehitystyö tuo uusia mahdollisuuksia rakennusyrityksille, jotka voivat muokata tuotantoaan vastaamaan melko ahtaiden rakennuspaikkojen vaatimuksiin ja ajan myötä muuttuneisiin asiakastarpeisiin. Myös tontteja saadaan nopeammin tarjolle, kun kaavoittaja mitoittaa joidenkin alueiden täydennysrakentamisen Helsinki-kerrostalon perusyksiköiden avulla. Kaupungin ja rakennuttajien yhteistyöhön perustuva kumppanuuskaavoituskin saisi uutta vauhtia.

Hissitalo tai edullinen perheasunto tuttuun ympäristöön

Myös kaupunkilaiset hyötyvät Helsinki-kerrostaloista. Monet hissittömät talot ovat väljästi rakennetuissa lähiöissä. Uusi hissillinen asuintalo tontilla voi tarjota esimerkiksi vanhenevalle väestölle joko uuden esteettömän kodin tai väistötilan, kun taloyhtiössä tehdään suuria korjaustöitä. Osa taloyhtiöistä myös rahoittaa korjausrakentamista täydennysrakentamisella. Edullinen, uusi ja remonttihuolia vailla oleva asunto tuttujen palveluiden läheltä on monen nuoren perheen toive; Helsinki-kerrostalon kehittäminen on mahdollisuus tuottaa nykyaikainen malli pienelle perheasunnolle.

Kuinka hanke etenee?

Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin ja Muotoilun laitosten opiskelijat suunnittelivat kesällä 2014 neljä konseptia Helsinki-kerrostaloista. Ne esiteltiin rakennusteollisuuden edustajille marraskuussa 2014.
Kevällä 2015 Helsinki-kerrostalon kehittäjille tarjottiin tontteja Tankovainiosta ja Roihuvuoresta. Myös muille tarjolla olleille tonteille sai esittää Helsinki-kerrostalon kehityshanketta. Kuusi yritystä on lähtenyt mukaan kehitystyöhön. Aalto-yliopisto ja alkuperäiset suunnitelmat tehneet oppilaat hiovat suunnitelmat yhdessä tontin varanneen rakennuttajan kanssa valmiiksi koerakentamista varten. Rakennusvalvonta osallistuu opiskelijoiden suunnittelutyön kustannuksiin.

Yhteistyötahot

Kehitystoiminta alkoi, kun Helsingin asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmä linjasi rakennusvalvonnan aloitteesta vuoden 2013 joulukuussa, että kaupunki kehittää Helsinki-kerrostalokonseptin edistämään täydennysrakentamista.

Yhteistyöhön etsitään rakennuttajia, joilla olisi valmiuksia kehittää opiskelijatöiden pohjalta ensimmäiset versiot Helsinki-kerrostalosta.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluu edustajia Aalto-yliopistosta ja Helsingin kaupungilta.JAA
01.08.2018 13:16