Suoraan sisältöön

EXCESS-plusenergiakerrostalo

Toteuttaja: Basso Building Systems Oy
Kalasatama, Työpajanpiha
2019 –


EXCESS-plusenergiatalon kehitysprojekti käynnistyi lokakuun 2019 alussa. Hankkeessa on mukana 21 osapuolta kahdeksasta maasta ja se rahoitetaan EU:n Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Tämän nelivuotisen projektin tavoitteena on osoittaa, että matalaenergiataloista on mahdollista siirtyä plusenergiataloihin. Plusenergiatalolla tarkoitetaan rakennusta, joka tuottaa vuositasolla enemmän energiaa kuin se kuluttaa. Projektissa rakennetaan neljä pilottihanketta neljälle Euroopan eri ilmastovyöhykkeelle: pohjoiselle ilmastolle (Suomi), mannerilmastolle (Itävalta), Atlantiselle meri-ilmastolle (Belgia) ja välimerelliselle ilmastolle (Espanja).

EXCESS-projektissa yhdistetään olemassa olevia yksittäisiä teknologioita ja paikallista uusiutuvaa energiatuotantoa sekä kehitetään tuotteita, jotta voidaan saavuttaa plusenergiatalon vaatimukset kussakin neljässä erilaisessa ilmastossa. EXCESS-projektin tavoitteena on siis kehittää kokonaiskonsepti olemassa olevista teknologioista ja jatkokehitettävistä tuotteista. Plusenergiatalon perusteknologiat ovat jo pitkälti olemassa ja tuotteet jo osittain markkinoilla, mutta tuotteiden integroitu älykäs kokonaispaketti puuttuu.

Pohjoisen ilmastovyöhykkeen pilottihanke rakennetaan Helsinkiin, jossa tekniikan keskiössä olevia 800 metriä syviä lämpökaivoja käytetään lämpöpumppujen avulla sekä lämmön tuotantoon että itse rakennuksen monella eri tavalla tuottaman ylijäämälämmön kausivarastointiin. Itävaltalaisessa pilottihankkeessa keskitytään erityisesti julkisivujen aurinkopaneeleihin ja maalämpöjärjestelmään, joka on yhdistetty sähköverkkoon älykkään laskutuksen avulla. Belgialaisessa pilottihankkeessa käytetään aurinkosähköä ja lämpöpumppuja sosiaalisessa asuntotuotannossa, jossa energiatuotannon joustavuutta lisätään integroimalla se alueelliseen kaukolämpöön. Espanjalainen pilottihanke perustuu suureen määrään aurinkosähköä, joka käytetään itse kiinteistössä ja ylijäämä varastoidaan akkuihin myöhempää käyttöä varten.

EXCESS-projektissa tavoitellaan käyttäjäystävällistä kokonaisjärjestelmää, jossa käytetään älykästä ITC-tekniikkaa paikallisen energian tuotannon, energian varastoinnin sekä kulutuksen optimoimiseksi rakennus- ja aluetasolla. Projektissa on tavoitteena osapuolten yhteistyön avulla innovointi ja monistettavan kokonaiskonseptin kehittäminen, jolla saadaan plusenergiakerrostalon toimintamalli vakiotuotteeksi asuntorakentamiseen.

Hankkeen esittely Kehittyvä kerrostalo -seminaarissa 2019  PDF
11.12.2019 17:09