Suoraan sisältöön

Energiatehokas ja valoisa kerrostalo


Toteuttaja: NREP ja Rakennusliike Reponen Oy
Yhteistyötaho: Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy
Länsisatama, Bahamankatu
2020 –

Hankkeessa tarkastellaan vaativan energiatehokkuustavoitteen (E=90) ja laadukkaiden luonnonvalo-olosuhteiden toteuttamista kantakaupunkimaisessa umpikorttelirakenteessa. Tarkoituksena on toteuttaa Suomen ensimmäinen lähes nollaenergiakerrostalo. Energiatehokkuustavoitteella ennakoidaan tulevaa säädösohjauksen kehitystä.

Hankkeessa tarkastellaan rakennuksen muodon ja ikkunapinta-alan vaikutusta E-lukuun ja ostoenergiaan, joka määrittää energiankäytön ylläpitokustannuksia. Tulokset esitetään graafisesti siten, että tulosten perusteella voidaan osoittaa, kumpi edellä kuvatuista tekijöistä vaikuttaa merkittävämmin tilojen lämmitysenergiankulutukseen nykyaikaisessa asuinkerrostalossa.

Hankkeessa tarkastellaan myös lasitettujen parvekkeiden muodostaman puskurivyöhykkeen vaikutusta E-lukuun ja ostoenergiaan. Parvekevyöhykkeen vaikutusta energiatehokkuuteen on tutkinut mm. DI Kimmo Hilliaho TTY:ssä. Hilliahon simulaatio- ja mittaustulosten mukaan lasitettu parveke voi vähentää tilojen lämmityksen ostoenergiankulutusta 4–11 %. Toteutuvaan säästöön vaikuttaa kuitenkin merkittävästi parvekkeen käyttö. Tiivis kaupunkirakenne vaikuttaa parvekelasituksella saavutettavaan hyötyyn.

Hankkeessa arvioidaan myös E-lukutavoitteen toteutettavuutta ja erityisesti, sitä, rajoittaako vaativa E-lukutavoite (E=90) suunnitteluratkaisuja esimerkiksi päivänvalo-olosuhteiden tai muiden laadukkaan asuntoarkkitehtuurin osatekijöiden osalta.

Hankkeessa seurataan myös rakentamisen energiatehokkuutta koskevan säädösohjauksen kehittymistä.

Seminaariesitys 2017: Energiatehokas ja valoisa kerrostalo PDF
20.11.2019 11:39