Suoraan sisältöön

Airut: energia- ja innovaatiokortteli


Toteuttaja: Sitra, SRV, Kojamo
Yhteistyötahot: ARUP, Sauerbruch-Hutton, SARC, Vahanen ja Granlund
Jätkäsaari, Välimerenkatu 6, 8, 10, Hietasaarenkuja 3a, Juutinraumankatu 7, 9
Valmistumisvuosi 2017

Alunperin Sitran ja Helsingin kaupungin hanke, jonka lähtökohtana oli kestävän rakentamisen suunnittelukutsukilpailu. Kilpailun tuloksen perusteella osapuolet, SRV ja Kojamo sekä suunnittelijoina Sauerbruch Hutton ja Optiplan Oy, lähtivät kehittämään Low2No-kokonaiskonseptia, jonka keskeiset tavoitteet liittyvät hiilijalanjäljen minimointiin, matalahiilisiin rakennusmateriaaleihin ja menetelmiin, käytönaikaiseen energiatehokkuuteen, älykkäisiin teknisiin järjestelmiin ja matalahiilisen elämäntavan mahdollistamiseen. Nykyään korttelia kutsutaan Airut-kortteliksi.

Korttelin kokonaiskerrosala on noin 27 730 k-m² pitäen sisällään vapaarahoitteisia vuokra- ja omistusasuntoja sekä Hitas-omistusasuntoja, toimitiloja, liiketiloja ja korttelin toimijoiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja yhteisöllisyyttä tukevia tiloja.

Korttelissa on kuusi paikallavalu- ja betonielementtirakenteista, tiilipintaista 3–8-kerroksista asuinkerrostaloa: As Oy Helsingin Välimerenkatu 10, As Oy Helsingin Försti, As Oy Helsingin Välimerenkatu 8, As Oy Helsingin Mantteli, As Oy Helsingin Vinssi sekä As Oy Helsingin Hietasaarenkuja 3a. Förstissä ja Välimerenkatu 8:ssa on kellarikerros.

Tontti sijaitsee tiiviin umpikorttelien muodostaman uuden kaupunginosan keskellä. Korttelia rajaavat Välimerenkatu, Hietasaarenkuja ja Juutinraumankatu. Lounaassa kortteli rajautuu rakenteilla olevaan Hyväntoivonpuistoon.
 
Monikäyttökortteli

Korttelissa on tilat pesulalle, yleiselle saunalle, ravintolalle, lähiruoan markkinapaikalle, kahvilalle, ruokatavarakaupalle, puolijulkiselle toritilalle ja yhteiskäyttötilalle. As Oy Välimerenkatu 10:n tontilla on koko korttelia palvelevat pesula, yhteistila C-Life Center (harraste- ja kokoontumistila) ja saunatilat. Nämä tilat palvelevat kaikkia korttelin yhtiöitä, tilojen käyttöoikeudet on määritelty tarkemmin korttelin yhteisjärjestelysopimuksessa. Tilojen operointi voidaan antaa ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Tällöin taloyhtiöiden yhdessä muodostama neuvotteluelin valitsee operaattorin ja neuvottelee palvelusopimuksen ehdot. Palveluja voidaan tarjota myös ulkopuolisille.

Yhteistila C_LIFE Center

Yhteistila C_LIFE Center on korttelitason sosiaalinen tila, joka toimii asukkaiden ja erikseen määriteltävällä tavalla ulkopuolisten kokoontumis- ja harrastustilana lisäten korttelin sosiaalista kestävyyttä ja pienentäen hiilijalanjälkeä.

Rakennusten EU-direktiivien mukaisuus

Korttelissa noudatetaan EU:n energiatehokkuusdirektiivin kansallista ohjetta. EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaan osa rakennuksissa käytettävästä sähköstä on tuotettu paikan päällä ja se on uusiutuvaa. Energiatehokkuustavoitteet: toimistot E= 90 kWh/m2 ja asunnot E= 100 kWh/m2.

Rakennuksiin on asennettu aurinkopaneelit katoille. Paneeleilla tuotettu sähkö palvelee kiinteistön kulutuksen sähkölaitteita.
Älykkäät palvelut ja hallinnointi

Osassa korttelia on toteutettu kattavat ja nykyaikaiset tietotekniikkapalvelut. Näissä asunto-osakeyhtiöissä voi asunto-osakeyhtiö halutessaan ostaa kokeilujakson jälkeen palvelut operointiyritykseltä.

Asuinhuoneistoissa on automaatiojärjestelmä, jonka tavoitteena on ensisijaisesti energiansäästöön ohjaava käyttäytyminen. Järjestelmän kautta tapahtuvat mittaukset ovat:

- huoneiston kokonaissähkönkulutus
- liesi, kiuas, astianpesukone, pyykinpesukone ja kuivausrumpu
- viihdekeskusryhmä
- huoneiston lämpömääränmittaus
- huonelämpötilamittaus
- huoneiston kylmän ja lämpimän käyttöveden mittaus (laskutuskelpoisuus)

Huoneistoautomaatioon on mahdollistettu valmius olla yhteydessä pilvipalveluun, jonka kautta asukas voi seurata kulutustietojaan omalta tietokoneelta.

Huoneistoissa on kotona/pois -ohjauskytkin, jota käyttämällä asukas voi varmistua, että valitut sähkölaitteet (kiuas, liesi, astianpesukone, pyykinpesukone) ja valaistus ovat pois päältä huoneistosta poistuttaessa.

Toimisto- ja liiketiloissa automaatiojärjestelmään tuodaan mittaustieto, joka mahdollistaa käyttäjäkohtaisen seurannan. Järjestelmän kautta tapahtuvat mittaukset ovat:

- tilan kokonaissähkönkulutus
- tilan kylmän- ja lämpimän käyttöveden mittaus
- tilan lämmitys- ja jäähdytysenergian mittaus.
- kaukolämmön energiamittaus
- kiinteistön sähkömäärä
- IV:n sähkö
- jäähdytyksen sähkö
- autohallin sähkö

Kojamo hyödyntää olemassa olevia järjestelmiään asukkaiden informoinnissa ja toteuttaa omaan hankkeeseensa liittyvät palvelut ja hallinnoinnin omien järjestelmiensä kautta.

Korttelin jätehuolto

Jätehuolto on alueellinen imujätejärjestelmä.

Hiiliniukat rakennusmateriaalit

Materiaalivalinnat on tehty hiilijalanjäljen perusteella.

Koulutus ja ohjeistus

Korttelissa toimivilla on merkittävä rooli pyrittäessä vähähiiliseen toimintatapaan. Ihmisten käyttäytymiseen ja arkipäivän valintoihin voidaan vaikuttaa mm. tiedottamisella, esim. pilvipalveluun sijoitetulla ohjeistuksella, jonka kautta asukas voi myös seurata kulutustietojaan omalta tietokoneelta.


15.07.2020 10:20