Suoraan sisältöön

0-CO2-hanke

Havainnekuva valmiista kohteesta

Toteuttaja: Keskuskodit
Kalasatama
2020-

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla saavutetaan käyttöenergialtaan täysin hiilineutraali kortteli. Hiilijalanjäljen neutralointi toteutetaan uudella palvelumallilla, jota täydentää palvelumallin kanssa optimoidut energiatehokkaat rakennusratkaisut.

Tahojen välinen uusi yhteistyömalli kattaa sekä hankekehitysvaiheen, rakennusajan että valmistumisen jälkeisen käytön ajan. Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyömalli hankekonsortion, energiayhtiön sekä taloyhtiöiden välillä.

Hankkeessa toteutetaan ainutlaatuinen yhteisöllisyyttä lisäävä viherkattotila, joka toimii samalla uusiutuvan sähköenergian tuottajana valoa läpäisevien aurinkokennolasien ansiosta. Hankkeen tavoitteena on myös todentaa energiapaalujen termisten mahdollisuuksien hyödyntäminen hiilineutraalissa palvelutuotannossa.

Korkean asumisen laadun lisäksi tavoitteena on tarjota asukkaalle matalammat asuinkustannukset kohtuuhintaisen toteutuksen ja alentuneen sähköenergian kustannuksen kautta. Paikallisesti tuotettu aurinkosähkö hyödynnetään kiinteistön oman kulutuksen lisäksi asukkaiden sähkökustannusten alentamiseen Virtuaaliakku-palvelun avulla.

Kehittyvä kerrostalo -hankkeen kehitysteemat:

  • Korttelin hiilineutralointi uudenlaisella palvelumallilla
  • Energiapaalujen ja sähköä tuottavien aurinkokennolasien yhdistäminen hiilineutralointiin
  • Sähköä tuottava yhteisöllinen viherkattotila
20.12.2021 15:54