Niclas Grönhom, foto: Leif Weckström

”Vi har ett positivt problem”

Det är i synnerhet i det norra distriktet som omfattar skolhusen i allt från Månsas och Åshöjden till Staff ansby och Kottby som trängseln är stor.

”Det är väldigt trångt i skolorna och vi behöver fi nna en lösning inom en snar framtid, kanske redan i höst”, säger Niclas Grönholm som är direktör för den svenska servicehelheten inom fostran och utbildning. I det här skedet vill han inte gå in på olika alternativ för att råda bot på trängseln men klart är att det måste bli fråga om att organisera om i norra distriktet.

Som bäst renoverar man grundligt Minerva i Tölö och eleverna som arbetat i tillfälliga bygnader intill Sandudds badstrand återvänder till Apollogatan i oktober. I skolhuset öppnar ett nytt svenskt daghem, Apollo.

”Det uppstår många nya daghemsplatser också på Drumsö då nybygget vid Storsvängen färdigställs inom ett par år. Om några år ska man dessutom renovera det nuvarande svenska skolhuset på Drumsö enligt våra behov”, säger Grönholm.

I långsiktsplanerna ingår reserveringar för daghem i Fiskehamnen och enhet med dagvård och eventuell skola i Kronbergsstranden. Grönholm poängterar att planerna för såväl Fiskehamnen som Kronbergsstranden inte är aktuella inom kort utan det handlar om 5–10 år.

I årskurserna 1 till 9 växer det sammanlagda elevunderlaget årligen stadigt med ungefär hundra och det sätter i förlängningen tryck även på gymnasiernas utrymmen.

”Vi har ett positivt problem”, säger Grönholm samtidigt som han påpekar att det växande antalet barn även ökar behovet av behöriga barnträdgårdslärare och klasslärare.

”I synnerhet i fråga om att få behörig personal till daghemmen är läget allvarligt. Jag hoppas att man inom politiskt håll ska inse hur svår krisen är. Det här problemet är inte nytt.”

Arbetet med att implementera den nya läroplanen går i höst in i ett skede då den nya typen av utvärdering och bedöming av elever införs.

”Bedömningen av lärprocessen hos eleven ska vara fortlöpande och målet är att man ska våga lämna bort en del betyg. Elevens egen utvärdering av sig själv är en väsentlig ingrediens i helheten, och ny praxis ska ge också föräldrarna en större roll.”

Höstlovet i de svenska skolorna är 18–19 oktober. ”Den svenska sektionen har kvar viss självbestämmanderätt, och därför sammanfaller inte höstlovet med de fi nska skolornas. En del gillar ett kort höstlov, andra skulle önska ett längre.”

Text Nina Weckström
Foto Leif Weckström