Johanna Kumpulainen, foto: Leif Weckström

Ta vara på utbudet – det finns

Johanna Kumpulainen har överblick och insikt i det mesta som händer på svenska inom kultur, idrott och ungdom.

Hon jobbar med information om och marknadsföring av svenska evenemang i regi av staden. Hon ger synlighet och strävar även att koordinera mellan stadens olika instanser som producerar program och happenings på svenska inom kultur, idrott och ungdom.

”Det ordnas mångt och mycket och ofta uppbärs inget inträde enligt tanken att alla ska kunna ta del av evenemang som Helsingfors står bakom. Mycket riktar sig i synnerhet till barn och seniorer. Målet är att så många som möjligt ska njuta av det fina utbudet”, säger Kumpulainen, som arbetar som kommunikationsplanerare på Kultur- och fritidssektorn.

Till den här sektorn hör allt från stadsbiblioteket och stadsmuseet till HAM, det vill säga konstmuseet medan idrotten innefattar motions och friluftstjänster och så ingår ungdomsarbetet.

Kumpulainen är infödd helsingforsare och idag bosatt i Brunakärr. Till Helsingfors stad kom hon 2010 efter en lång karriär med marknadsföring och kommunikation inom den privata IT-sektorn.

”Jag hann också med ett par år på underbara kulturcentret Retretti som tyvärr inte klarade sig ekonomiskt och för sju år sedan kom jag till mångkulturella Caisa som förresten nyligen har flyttat till fantastiskt fina lokaler i Elantos gamla brödfabrik i
Sörnäs”, säger Kumpulainen och påpekar att andra kulturhus i stadens regi är Annegården, Savoyteatern, Malms kulturhus, Nordhuset, Stoa och Gamlasgården.

Hon stortrivs med att informera och marknadsföra svenskspråkiga program, ett viktigt uppdrag som också handlar om att bygga upp nätverk och se till att saker blir gjorda.

”Helsingfors stads strategi är att värna om tvåspråkigheten och mitt mål är att ge synlighet åt svenskt inom kultur, idrott och ungdom. I dag är verksamheterna splittrade och jag strävar att skapa en mall som sammanfattar på ett överskådligt sätt”, säger hon och fortsätter: ”I jobbet kan det även handla om att fästa uppmärksamhet vid vikten av tänka på svenska när man planerar och genomför projekt.”

Kumpulainen vill ha respons och önskemål av de svenskspråkiga helsingforsarna.

”Skriv gärna e-post. Då når ärendet garanterat fram. Telefon går lika bra men jag är inte alltid anträff bar.”

Ta kontakt på antingen johanna.kumpulainen@hel.fi eller 09 310 37510.

Text Nina Weckström
Foto Leif Weckström