OmaStadi

Ta vara på chansen – påverka

Projektet OmaStadi går in i det avgörande skedet. Det är i oktober som helsingforsarna har möjlighet att vara delaktiga i fördelningen av 4,4 miljoner euro och därmed i genomförandet av planer som gör din stad bättre, roligare, mer hållbar och tryggare.

Omastadi.fi har sina förebilder i bland annat New York och Paris där stadsborna kan påverka fördelningen av budgetanslag. I Helsingfors är konceptet uppbyggt så att stadsborna har fått komma med förslag och önskemål enligt tanken om att påverka sin livsmiljö. Omkring 4 000 personer lämnade in cirka 1 300 förslag. Därefter vidtog en process där stadsbor och stadens sakkunniga tillsammans granskade och bearbetade idéerna, samtidigt som man också sammanslog flera likartade förslag till planer kring samma tema. I oktober kan man nu rösta på omkring 300 förslag.

Planerna är ordnade i åtta distrikt, sju enligt geografi i till exempel södra, västra respektive östra området och så finns ett gemensamt åttonde som gäller hela staden. Summan på 4,4 miljoner euro är fördelad enligt invånartalet i distrikten. Även yngre än vuxna får rösta. Rösta får du om du fyller 12 i år eller är äldre. Du som röstar kan välja att påverka både inom ett geografiskt stordistrikt och inom hela staden.

Samtliga planer och indelningen i områden finns att se på nätsidan Omastadi.hel.fi och informationen finns också delvis på svenska. Man röstar på samma nätsida men det är även möjligt att rösta på biblioteken. Planer som får flest röster vinner och om pengarna räcker genomförs också förslag som får lägre placering.

Bildtext: Nu gäller det att sätta fokus på planerna och rösta på favoriten som ger guldkant i din omgivning.

Text: Nina Weckström
Foto: Leif Weckström

Mer info: omastadi.hel.fi