Silja Lindblad

”Alla ska känna sig hemma”

Hon är en av sju, stadslotsen Silja Lindblad, med uppdrag att fungera som en brobyggare mellan invånarna, alltså dig som bor i Helsingfors, och den stora anonyma organisationen som Helsingfors stad är.

Silja Lindblad lotsar i det västra distriktet och så är hon den svenskspråkiga lotsen i stadens strävan att öka och utveckla delaktighet och växelverkan.

”Alla ska känna sig hemma, alla ska ha möjlighet att påverka och komma med idéer som kanske också blir genomförda. Målet är att vara lyhörd, öppna upp för nya tankar och projekt, ta tillvara de insikter och åsikter som stadens invånare har om sin egen stad”, säger Lindblad som har hunnit skapa nätverk och kontaktytor i sina distrikt, det västra och det heltäckande svenskspråkiga.

Stadslotsarna tillträdde för ett år sedan och fungerar i de sju stordistrikt som staden är indelad i sedan länge.
”Staden har reserverat 4,4 miljoner euro för att genomföra förslag till förbätt ringar och verksamheter på det lokala planet och så ska man använda resurser på att lystra till allmängiltiga förslag som gagnar alla”, säger Lindblad och nämner som en gemensam plan det klimatsmarta förslaget från grundskolan Norsen som tycker att man ska förbättra sopsorteringen i skolorna.

Av det totala anslaget har varje distrikt tilldelats en summa som står i relation till antalet invånare. Sedan hösten har hundratals idéer lagts fram kring olika teman på sajten omastadi.hel.fi, som också finns på svenska, och i oktober gäller det att rösta fram de bästa förslagen som dels berör det egna distriktet, dels är gemensamma.

”Helt unikt är att alla som har fyllt 12 år får rösta. Deras åsikter tillmäts samma värde som bland alla som är äldre. Den uppriktiga avsikten är att genomföra de förslag som vinner mest stöd, stadsborna ska uppleva att man tar deras åsikter på allvar och projekten ska genomföras relativt snabbt. Eller så snabbt som det går i en stor stad”, säger stadslotsen och fortsätt er: ”Jag vill dessutom nätverka för att ge nyinflyttade en möjlighet att påverka och därmed främja delaktighet i närmiljön.”

Du når henne genom silja.lindblad@hel.fi , på 09 310 36268 och via facebookprofilen Silja stadiluotsi Lindblad.

Text: Nina Weckström
Foto: Leif Weckström