Nicole Renwall-Iivonen svarar på Helsingfors Seniorinfo.

Seniorinfo svarar på många frågor

Frågorna är många, samtalen ibland långa. Servicerådgivare Nicole Renwall-Iivonen har både svar och tid. Seniorinfo är en telefontjänst för seniorer.

Vanligen jobbar Nicole Renwall-Iivonen i sitt arbetsrum vid en av enheterna hos Social- och hälsovårdssektorn men under rådande  omständigheter arbetar hon på distans i likhet med många andra.

”Jag jobbar hemma i köket i östra Helsingfors och det fungerar precis lika bra som om jag skulle stå till tjänst på kontoret”, säger hon med hörlurar kring öronen och datorn framför. Renwall-Iivonen är en av dem som svarar på svenska på Seniorinfo.

”I detta coronaläge har samtalen till Seniorinfo ökat kraftigt. Vi har därför flera extrainsatta personer för att trygga snabba besked kring frågor som seniorerna har”, säger hon. Seniorinfo står för information och rådgivning med syfte att underlätta vardagen och vägleda till service och tjänster, hjälp och stöd som finns att få. Som seniorer räknas personer som fyllt 65 men åldersgränsen är flexibel. Också anhöriga och närstående till seniorer kan ringa.

”I vår har frågorna handlat mycket om coronaviruset. Vi följer de anvisningar som Institutet för hälsa- och välfärd, THL ger. Och när någon till exempel undrar om han eller hon i rädsla för smitta ska låta bli att besöka hälsostation eller laboratorium är rådet att alltid ta kontakt med vården. Det är väldigt viktigt ta hand om sin hälsa.”

Hon nämner att andra orsaker till oro i detta läge är att seniorverksamheter är lagda på is.

”Många är vana att äta lunch eller träffa bekanta på seniorcentralerna men alla är stängda. Det är möjligt att få butiks- och apotekstjänster, man kan ringa vänner och umgås i telefon och så finns samtalstjänster som olika instanser upprätthåller”.

Seniorinfo svarar på 09 3104 4556. Är önskan att få prata med någon svenskspråkig ska man trycka på alternativet för service på svenska. Sedan ringer någon tillbaka. Principen är att alla ska få svar genast eller senast inom ett dygn.

”Så länge coronasituationen råder har Seniorinfo längre öppettid och fungerar vardagar kl. 9–18. Ibland har någon behov av att prata litet längre, ibland är ärendet avklarat på några minuter. Men vi har inget tidtagarur. Det är fritt fram att prata så länge man behöver”, understryker Renwall-Iivonen. Seniorinfo har e-post, seniori.info@hel.fi. Skriv på svenska så får du svar på svenska!


Text: Nina Weckström
Foto: Leif Weckström