Seniorinfo

Svensk info för äldre

Seniorinfo är kontakten med råd kring hemvårds-, omsorgs- och sociala tjänster som upprätthålls av såväl Helsingfors stad som organisationer och företag. Seniorinfo är socialhandledare, sjukskötare och hälsovårdare, som söker lösningar på dina problem i din vardag. Är du ensam, behöver du hjälp hemma, har du bekymmer med minnet eller ekonomiska problem? Svaret kan finnas
hos Seniorinfo som hjälper eller vägleder vidare, ta kontakt på tfn 09 310 44556 vardagar kl. 9–15 eller seniori.info@hel.fi.

Mer om servicen på finska här.

Text: Nina Weckström
Ritning: Anni-Julia Tuomisto