Helsingfors stads coronarådgivning fungerar vardagar kl. 7 - 20 på tfn 09 310 100 24.

RING – hjälp på många telefonnummer

Helsingfors stads coronarådgivning fungerar vardagar kl. 7 - 20 på tfn 09 310 100 24. Under övriga tider ringer man 116 117 och i nödfall gäller nummer 112. Besök på den egna hälsostationen ska undvikas.

I anslutning till Dals sjukhus, som ligger  på Läkaregatan strax norr om Bortre Tölö, har staden inrättat en coronahälsostation för helsingforsare med symtom i övre andningsorganen och som behöver brådskande bedömning eller vård. Symtom är hosta, halsont, feber, andnöd, muskelsmärta och huvudvärk.

Den andra coronahälsostationen fungerar anslutning till Malms sjukhus i norra Helsingfors. Men besök inte coronahälsostationerna utan att först ringa 09 310 100 24 eller 116 117.

Helsingfors stad upprätthåller en webbplats som innehåller information, rådgivning och nyheter kring coronaviruset och den svenskspråkiga tjänsten hittar du på: hel.fi/helsinki/corona-sv/. Webbplatsen uppdateras regelbundet.

Text: Nina Weckström
Foto: Marja Väänänen / Pekka Nieminen