Nyaste grundskolan i äldsta huset

Rektor Ann-Britt Bonns lyser entusiasm där hon sitter på långbordet på skolgården, omringad av en handfull yngre och äldre elever och biträdande rektor Clara Lindqvist. Bonns är rektor för den nya Grundskolan Norsen, den största svenska skolan i Helsingfors i och med att femmorna och sexorna från både Cyganeus och Kronohagen nu går på Unionsgatan. Skola
på Unionsgatan är visserligen inte nytt, Norsen är den äldsta fungerande skolhuset i Helsingfors och firade 150 år nyligen.

”Norsen har renoverats grundligt så det fysiska rummet är i gott skick, och de yngsta eleverna arbetar i klassrum som ligger trevligt på första våningen med närhet till biblioteket, slöjdsalen och toaletterna, medan eleverna i årskurs 6 har klassrum
invid rektorskansliet. Vår tanke är att stå för en trygg skolmiljö från starten”, säger Bonns.

När beslutet att skapa Grundskolan Norsen, som består av tre enheter, Norsen, Cygnaeus och Kronohagens skolor, togs, kände en del föräldrar oro för att relativt små barn ska gå i en stor skola med tonåringar.

”Vi arbetar mycket för de yngsta och fäster stor vikt vid trygghet, stöd, lyhördhet, tolerans och jämställdhet. Norsen har hela trettio vänelever med uppdrag att fi nnas till de för yngre”, säger Bonns och tillägger att hon är glad att se att näromgivningen har tagit skolgården till sitt hjärta. Många spelar basket på gården på kvällar, andra utnyttjar långborden för picknick
på veckoslut.

I Norsen går 450 elever, men som störst hade skolan över 1 000 elever. Gymnasiet verkar i Lönkans skolhus vid Tölötorg och heter Tölö gymnasium. En annan Tölöskola, Minerva fortsätter skolgången i exil i paviljonger vid Sandudds badstrand
medan skolhuset på Apollogatan renoveras. Hoplaksskolans elever och lärare har å sin sida haft glädjen att återvända till skolhuset på Solnavägen medan skolarbetet i Botby sker dels i skolhuset, dels i paviljonger medan byggnaden renoveras grundligt.

I bilden: Trivsel och trygghet. Bra skola, säger eleverna Charlie och Nelly i förgrunden, Gabriela och Alex i mitten med rektorer Ann-Britt Bonns och Clara Lindqvist bredvid, och Ingrid överst håller med.

Text: Nina Weckström
Foto: Leif Weckström