Sebastian Weckman, foto: Leif Weckström

Luckan större än någonsin

Starten skedde 1992 och bokstavligen i en lucka i foajén på Svenska teatern. Nu har Luckan flyttat in i rymliga lokaler i huset som Amos Anderson byggde på Georgsgatan 27.

Flytten inom kvarteret Tuppen skedde i januari och Luckan förfogar i dag över hela 1 100 kvadratmeter som fördelar sig på två våningsplan.

”Kärnan i verksamheten är fortfarande att fungera som det svenska rummet i Helsingfors, en plats där du kan vara delaktig i verksamheter som går på svenska. Den bärande tanken är att samarbeta med olika svenskspråkiga aktörer, inte konkurrera om publiken”, säger informations- och kulturchef Sebastian Weckman som har jobbat på Luckan sedan 2004.

Luckan har under sina 27 år breddat och utvecklat sitt koncept, nätverk och arbetsfält. I dag har Luckan 33 fast anställda som arbetar med och för barn och ungdomar, nyanlända som vill integrera sig på svenska och genom teater och föreställningar, seminarier och föreläsningar.

”Luckan levererar platt formen och förmedlar former av samarbete mellan aktörer som arbetar på svenska.”

Luckan håller låg tröskel, öppen dörr och välkomnar alla. ”Det nya kaféet på Georgsgatan 27 ska fungera som ett trevligt komplement, vi har också kvar möjligheten att använda dator, läsa tidningar och helt enkelt slå sig ned och träffa folk och trivas”, säger Weckman och tillägger: ”Det är bara att kliva in direkt från gatan.”

Luckan har ändrat öppett iden till kl. 10–17 och det gäller alla vardagar.

Också Lilla Luckan, som riktar sig till barn, har fått rejält med rum i andra våningen. I fjol nådde enbart Luckans barnkulturverksamhet över 8 000 besökare, övriga program hade hundratals medverkande.

Bakom finansieringen av Luckan står allt från Helsingfors stad, staten och EU till fonder, stiftelser och föreningar.

Kimitobördiga Amos Anderson (1878–1961) byggde upp en fö mögenhet genom fö retagsamhet, ägde Hufvudstadsbladet, var konstmecenat och testamenterade sin kvarlåtenskap till Konstsamfundet.

Text: Nina Weckström
Foto: Leif Weckström