Kultur i samma hus

Slammer och buller omringar fortfarande kvarteret Victoria på Medelhavsgatan på Busholmen, men flyttruljangsen är intensiv. Boende har etablerat sig i huset redan sedan in vintras, och i sommar har den ena svenskspråkiga institutionen efter
den andra packat upp utmed en korridor på andra våningen.

”Vi är många, vi stöder varandras funktioner och finner synergier i samverkan”, säger verksamhetsledaren för DOT, Anne Sandström.


Dot är Föreningen för Drama och teater, som startade 2006, och står bakom tidsresorna för skolor och daghem och ger genom interaktiv teater historiskt perspektiv på olika fenomen. Till höjpunkterna hör det årligen återkommande familjeprogrammet, Julstigen på Hertonäs gård. DOT utvecklar och skräddarsyr också projekt enligt tanken om att förena drama, pedagogik och samhällsutveckling.

”I och med att DOT nu inte bara har nytt kontor utan också en egen scen, Studio 2 med entré i anslutning till Teater Viirus, kan vi bredda vår verksamhet genom nya dramagrupper för unga och vuxna och så ska barngruppen Dottingarna från Annegården flytta till Victoria”, tillägger producenten Helena Laxén. DOT håller öppet hus 15 september.

I korridoren med DOT verkar också Finlandssvenskt filmcentrum, Sydkustens landskapsförbund, Finlands Svenska Marthaförbund, Samarbetsförbundet kring funktionshinder, Sams, Finlandssvenskt samarbetsforum och ACE-production.
Och så har Teater Viirus sitt kontor i korridoren. Viirus första föreställning i huset är premiären på Mästaren och Margarita av Bulgakov. Regissören Egill Pálsson och kompositören Ville Kabrell som svarar för musiken i pjäsen är eld och lågor över den nya salongen.

”Akustiken är fenomenal, lokalerna fantastiska”, är kommentaren. Också Klockriketeatern ska spela i teatersalongen.