Linda Treuthardt

Kom i gång och träna på gym

Motion och rörelse på svenska ingår i verksamheten på Kampens servicecentral som riktar sig till pensionärer och arbetslösa.

”Den enda förutsättningen för att få ta del av den instruerade gymnastiken eller använda konditionssalen är att du har ett servicecentralkort. Och kortet får du på infodisken vid ingången”, säger fysioterapeuten Linda Treuthardt på servicecentralen samtidigt som hon tillägger att man ska ha intyg på sin status som pensionär eller arbetslös.

Linda Treuthardt leder det svenska programmet kring motion, rörelse och rådgivning i fysioterapi och det är verksamhet som Helsingfors stad upprätthåller. Konditionssalen gömmer sig i källarplanet och är i flitig användningt.

Har du inte tränat i konditionssal tidigare är det klokt att delta i kurs som ger grundläggande info i hur man ska använda manickerna rätt, och nästa svenskspråkiga cirkelträning under ledning av Treuthardt startar 22 mars och omfattar tio gånger.

”Det är viktigt att göra rätt rörelser för att inte belasta fel, poängterar Treuthardt. Och när salen inte är upptagen av grupper är det fritt fram att kila ned och träna. Några avgifter uppbärs inte.”

Man kan också lära sig träna rätt genom att delta i konditionssalsrådgivning som förutsätter att man bokar tid. Eller så kan man passa på när Treuthard ger träningstips på plats på onsdagar kl. 11–12 och torsdagar kl. 14–15.

Men det är också möjligt att förbättra rörligheten och konditionen genom gymnastiken i festsalen. Ingen förhandsanmälan behövs och på svenska går stretchningstimmen i att töja och böja på hela kroppen på tisdagar med start kl. 11.

I den svenska servicen ingår fysioterapeutisk rådgivning på fredagar, det förutsätter att man bokar tid och handlar uttryckligen om råd kring motion och träning, inte om fysikalisk behandling eller massage.

”I huset pågår dessutom språkkurser och så kan man delta i finskspråkig ledd verksamhet kring handarbete, knyppling eller keramik”, nämner Treuthardt och tillägger att dansen till levande orkester fyller parketten varje tisdag och fredag.

”Jag har en känsla att de som hittar oss stannar. Urvalet är stort och stämningen trevlig.”

I huset kan man dessutom äta förmånlig lunch, här finns bibliotek, datasal, tvättstuga och möjlighet att ansluta sig till finskspråkiga grupper som leds av frivilliga och ägnar sig åt allt från bridge och shack till måleri, karaoke och yoga.

Text: Nina Weckström
Foto: Leif Weckström

Kontakta Linda Treuthardt på 09 3104 4514 eller linda.treuthardt@hel.fi . Adressen är Salomonsgatan 21.