Nicole Renwall-Iivonen

Info med fokus på seniorer

Bekymmer i vardagen, oro för framtiden eller behov av hjälp? Frågorna är många men socialhandledare Nicole Renwall-Iivonen har svar på det mesta.

Seniorinfo heter tjänsten och den fungerar helt enkelt genom att man använder telefonen och ringer 09 310 44556. Tryck alternativet för service på svenska, då svarar Nicole Renwall-Iivonen och hon gör det i princip alla vardagar mellan klockan
9–15.

”Seniorinfo är som namnet antyder, service som ger information till seniorer i Helsingfors. Med senior avser vi personer som fyllt 65 men åldersgränsen är inte så strikt utan relativt fl exibel”, säger hon.

Hon säger att man kan ringa Seniorinfo och fråga om nästan vad som helst.

”Oavsett vad ärendet gäller är det aldrig fel att ringa”, understryker Renwall-Iivonen och fortsätter: ”Jag står vid min dator och letar upp information om jag inte har svar direkt. Principen är att alla ska få svar genast eller senast inom ett dygn. I mer komplicerade frågor, som vi på Seniorinfo kanske inte kan svara på, tar vi reda på och ringer tillbaka, oftast samma dag
men alltid inom ett dygn.”

Det är både seniorer och deras anhöriga som ringer. Någon kan vara orolig för sin åldersstigna släktnings möjligheter att reda sig ensam i hemmet och då kan Nicole Renwall-Iivonen föra ärendet vidare för utredning av behov och bedömning av eventuell hemvård.

”En annan ringer för att få reda på hur man kan få städhjälp eller hjälp med andra vardagliga bestyr, andra kanske undrar kring hemsjukvård. En granne kan uttrycka sin oro för en åldring i lägenheten intill, någon vill veta hur man gör för att bli kvitt mjölbaggar. Vi kan informera om boendealternativ när det egna huset ska ha stambyte eller ge tips till företag som
levererar hem matkasse.”

”Ibland har någon behov av att prata litet längre, ibland är frågan så specifi k att ärendet är avklarat på några minuter. Men vi har inget tidtagarur. Det är fritt fram att prata så länge man behöver kontakten.”

Nicole Renwall-Iivonen och hennes 14 kolleger svarar varje vecka på ungefär 500 samtal. Man kan också kontakta servicen på seniori.info@hel.fi . Skriv på svenska så får du svar på svenska!

Renwall-Iivonen påminner omseniornätverkets program i höst: 4 september kl. 14–16 besök i Sederholmska huset med guidad tur och kaffe. 26.9 kl. 14 teaterföreställning och kaffe i Malms kulturhus och 2.10 kl. 14 blueskonsert och kaffe i Nordhuset.