Muluken Cederborg är en av många frivilliga som ställer upp med hjälp under rådande coronasituation.

Hjälpen finns inom räckhåll

Det är bakom några telefonnummer som hjälpen finns att tillgå så länge  coronaviruset hotar tryggheten i samhället. Helsingfors-hjälpen är tjänsten som staden driver tillsammans med församlingarna i Helsingfors. Stödet är avsett för helsingforsare som är äldre än 70 år och gäller både butikshjälp och apotekshjälp. I praktiken betyder hjälpen att man får mat och mediciner levererade hem.

”Systemet är uppbyggt så att den som behöver hjälp tar kontakt. Ring 09 3101 0020. Det är ett nummer som vi svarar på under vardagar mellan klockan 9 och 16”, säger Kristian Aura på Helsingfors-hjälpen. Aura är egentligen svenskspråkig bibliotekarie på Ode men medan alla bibliotek är stängda jobbar han i stället på Helsingfors-hjälpen som alltså också fungerar på svenska.

”Vi är många som svarar och alla kan kanske inte så bra svenska men vid behov ska du be att få tala svenska. Det kan betyda att vi ringer upp en stund senare men vi gör det alltid. Ingen över 70 blir utan hjälp”, försäkrar Aura och tillägger att det inte är bara svenskspråkiga tjänstemän på staden som medverkar. Också de svenska församlingarna är engagerade i hjälptjänsten.

”Helsingfors-hjälpen levererar hem mat och mediciner enligt beställning och leveransdagar är tisdag och torsdag. Men allra först ska man ta kontakt med oss och bli registrerad i hjälpen”, säger Aura.

Observera att Helsingfors-hjälpen aldrig ber om dina bankkoder eller personuppgifter och att de frivilliga, som kommer hem med hjälpen, aldrig kommer in utan lämnar uppköpen vid ytterdörren.

”Vi har lagt upp vårt kundregister enligt adress och så fort coronasituationen är över förstörs all information”, tillägger Aura.

Också Helsingfors svenska Marthaförening erbjuder coronahjälp som utgår från insatser av frivilliga och gäller även andra i riskgrupper än personer som fyllt 70 och personer i karantän. Till riskgrupper räknas personer med grundsjukdom som till exempel diabetes, högt blodtryck eller hjärt- och kärlsjukdom.

En av många frivilliga inom marthorna är Muluken Cederborg som kommer kånkande på några kassar mat i Munksnäs. Förnödenheterna är avsedda för en person som behöver få maten levererad hem.

”Det känns bra att tänka på något annat än sig själv och det känns synnerligen bra att få visa medmänsklighet och stötta människor som behöver hjälp”, säger Muluken Cederborg som för tillfället jobbar på distans och har möjlighet att hjälpa sådana som behöver.

”Coronahjälpen är att ta ansvar. Jag kan inte handla åt min mamma i Österbotten men har vänner som gör det, så jag återgäldar min tacksamhet och glädje över deras insatser genom att bidra på mitt sätt i Helsingfors”, säger Cederborg.

Marthornas coronahjälp nås via Helsingforsmarthas hjälpgrupp på Facebook, genom e-post kansliet@helsingforsmartha.fi eller på tfn 09 694 3902. Verksamheten är öppen för alla i behov och man behöver inte vara martha för att delta.


Text: Nina Weckström
Foto: Leif Weckström