Busholmen

Ljus framtid för svenskar i Helsingfors

Helsingfors växer i rask takt, och enligt en färsk prognos snuddar befolkningssiffran vid 700 000 redan år 2026. Utvecklingen bland de svenskspråkiga helsingforsarna går i samma riktning. I dag har 36 500 helsingforsare svenska som modersmål och prognosen är att antalet svenskspråkiga ökar med i snitt 130 invånare varje år fram till 2034. Om 15 år kan man således räkna med 38 000 helsingforssvenskar. I synnerhet blir de svenskspråkiga fler i de södra, mellersta och sydöstra stordistrikten. Till trenden bidrar de nya bostadskvarteten i Fiskehamnen, Kronbergsstranden och på Busholmen (bilden).

Text: Nina Weckström
Foto: Leif Weckström