Hälsostationerna håller öppet i sommar men enligt kortare öppettider.

Hälsa och vård i sommar

Hälsostationerna håller öppet i sommar men enligt kortare öppettider. Mellan 18.6 och 12.8 fungerar hälsostationerna klockan 8–16 och det gäller också de tre som ger svenskspråkig service, Femkantens på Båtsmansgatan 4, Kvarnbäckens på Mjölgränden 4 och Munksnäs på Bredviksvägen 30.

I nya Fiskehamnens central för hälsa och välbefi nnande och vid hälsostationen i Nordsjö är öppethållningen 1.6–24.6 samt
6.8–17.8 kl. 7–20 och under mitten av sommaren kl. 8–18 på måndag-torsdag samt 8–16 på fredag. HVC i Jakobacka, Malmgård och Stensböle är stängda 25.6–29.7.

En del av tandklinikerna håller stängt, tidsbeställning vardagar på 09 310 51400. I akuta tandproblem tar Haartmanska sjukhuset emot på kvällar medan nattjouren finns på Tölö sjukhus. Rådgivningsbyråerna varierar i öppethållningstider, rådgivning per telefon på 09 310 55530 kl. 8–13 på vardagar.

Akutmottagning dygnet runt på Haartmanska sjukhuset samt Jorvs och Pejas sjukhus samt Barn- och ungdomskliniken.
Rådgivning i sjuk- och hälsovård dygnet runt på 09 310 10023. Socialjour 020 696006 och krissjour 09 310 44222. I akut
sjukdom och nödfall ring 112.

Mer på: www.hel.fi/sotesommar