Anna Söderström läser ur Åsa Mobergs bok om 1968.

Gemenskap kring en god bok

Längst inne i en mysig vrå med böcker som väggar samlas vänner av litteratur. Egentligen vänner av noveller för det är vad Novellkafé handlar om, högläsning av noveller.

”Fast ibland läser vi högt ur romaner som har den strukturen att ett kapitel eller två fungerar lika bra som en novell. Den valda texten ska gärna också fungera som en aptitretare att läsa mera. Under högläsningen bjuder vi på kaffe och
bulle, många av lyssnarna ägnar sig åt handarbete, somliga stickar, andra virkar och efteråt  blir det bokprat”, säger bibliotekarie Anna Söderström på Munksnäs bibliotek.

Oftast bjuder Novellkafé på texter ur två olika verk, i slutet av fj olåret läste man i Munksnäs till exempel ur Åsa Mobergs bok, Snart är det 1968 och sedan ett kapitel ur Tove Janssons Bildhuggarens dotter.

”Noveller lämpar sig fö r högläsning tack vare det korta formatet men texten kan lika gärna ha sitt ursprung i brev, kåserier, reseskildringar och förstås romaner. Men det ska vara en text som har det rätta flytet för högläsning. Syftet är samtidigt att upprätt hålla ett svenskt rum. Strukturen är fri, ingen anmälan, man kan komma och gå när man vill och alla är naturligtvis välkomna”, säger Söderström.

Konceptet Novellkafé har fungerat i några år främst på biblioteken i Drumsö, Munksnäs och Tölö. Bakom verksamheten står stadsbiblioteket. Novellkafé i vår enligt fö ljande: 21.2 Drumsö, 7.3 Munksnäs, 14.3 Tölö och 21.3 Drumsö. Start alltid klockan 18.

Text: Nina Weckström
Foto: Leif Weckström