Mikaela Wickström

Flaggor i topp för Norden

Inbjudande stora skyltfönster på Kajsaniemigatan 9 välkomnar att stiga in och ta sig för. Här ligger specialbiblioteket som upprätthåller en diger samling nordisk litteratur, med omkring 15 000 volymer för vuxna, unga och barn på alla nordiska
språk.

”Det nordiska specialbiblioteket kompletterar Helsingfors stadsbibliotek. Vi fungerar på samma sätt, man behöver ett bibliotekskort för att få låna böcker eller film”, säger bibliotekarie Mikaela Wickström och påpekar att det inte är fråga om
ett finlandssvenskt rum utan uttryckligen ett nordiskt.

Bokhyllorna har både klassiker och nytt inom dansk, färöisk, grönländsk, isländsk, norsk, samisk, svensk och finlandssvensk litteratur. Och så finns nordisk litteratur översatt till finska, och tvärtom, finsk till nordiska språk.

Barnlitteraturen till ära pågår fram till 28 mars en utställning enligt temat Djur som ingen sett och det är originalteckningar av finlandssvenska Linda Bondestam som illustrerade texten av svensken Ulf Starck. Kring boken, som fick Nordiska
rådets pris för barn- och ungdomslitteratur 2016, ordnas program med högläsning och ordkonst.

Det nordiska biblioteket drivs av Nordisk kulturkontakt, tidigare Nifin eller Nordens hus i Finland, och verkat i tjugo år. I konceptet ingår bland annat nordiskt språkkafe, då nordbor som är bosatta i Finland kommer för att prata om aktuella frågor med gäster. Och gästerna är vem som helst med intresse för Norden och dess språk.

”Idén är att gästerna ska kunna höra och prata till exempel isländska. Träffarna är vanligen båda glada och livliga.”

Till de öppna verksamheterna hör även månadens barnbokskaffe då man dryftar barnböcker och ger tips på god barn-och ungdomslitteratur. Och så presenteras författare och böcker som har blivit nominerade till Nordiska rådets litteraturpris. Det
sker inom ramen för litteraturfrukostar på lördagar då biblioteket bjuder på kaff e och croissanter. På frukostarna går samtalet på svenska och finska.

I vinter firar man Världsberättardagen, Nordens dag och i april kommer Ulla-Lena Lundberg för att samtala om resor och naturupplevelser. Biblioteket har en diger samling nordiska dagstidningar och är öppet alla dagar utom söndagar.
Mer info och datum på sidan www.nordiskkulturkontakt.org.

Text: Nina Weckström
Foto: Leif Weckström