Betania, Illern, Lilla Luckan

Familje- och babykaféerna fortsätter och i höst gäller främst familjehuset Betania i Rödbergen, lekparken Illern i Hertonäs och så Lilla Luckan på Kampen. Bubbel i Stoa har slutat.

I Lilla Luckan har man breddat på utbudet, och varje tisdag går träff en nu på engelska för att man har noterat ökat intresse för och behov av ett forum för familjer som inte talar svenska. Samtidigt bjuder Lilla Luckan också på evenemanget Swedish Sunday då barn och vuxna kan öva sin svenska varannan söndag och i samarbete med föreningarna Svenska.fi och Youth
Against Racism in Finland. Helsingfors stads egen verksamhet för barnfamiljer fortsätter som tidigare i Illern och Betania med
sångstunder, information om barnets uppväxt och utveckling, och givetvis tillfälle att umgås med och lära känna andra barnfamiljer.

Mer info på www.hel.fi / svensksprakig-lekparksverksamhet respektive www.lillaluckan.fi.