Henrika Andersson

Det finns en bok för alla

Hjärnan är som kroppen, den behöver träning. Och läsning är bästa sättet att träna hjärnan, säger läsambassadör Henrika Andersson.

Henrika Andersson är författare och skådespelare och hon brinner för läsning och litteratur och alla de betingelser som ord och berättelser öppnar upp för tanke och fantasi. Sedan augusti är hon den ena av två finlandssvenska läsambassadörer. Andersson är bosatt i Tölö och kollegan Amanda Audas-Kass finns i Korsholm i Österbotten. Den gemensamma finlandssvenska målgruppen finns överallt, i skolor bland elever och lärare, på daghem, inom utbildningar och naturligtvis bland föräldrar.

Bakgrunden till det tre år långa projektet, som betyder heltidsanställning för båda läsambassadörerna, är att PISA-mätningar visar att läsfärdigheten bland barn i de finlandsvenska skolorna är på lägre nivå än i finskspråkiga. Syftet är helt enkelt att att lyfta fram och uppmuntra, förnya, främja och utveckla läsandet.

”Det finns en bok för alla. Det gäller att hitta den, att uppmuntra barnen och de unga till läsning för det finns en underbar uppsjö av riktigt bra böcker. Dessutom är mötet kring en bok och berättelse ett fantastiskt fint sätt att kommunicera och umgås”, säger Andersson. Hon ska dels främja läslusten bland yngre barn, dels bland unga som tappat läsintresset.

”Man vet att barn som har fått lyssna på böcker redan som små har ett större ordförråd och därmed bättre förutsättningar att uttrycka sig. I ett vidare perspektiv handlar det om demokrati och jämställdhet. Läsförmåga, läsning, modersmål och språk ger sammanhang, förståelse och ett rikt liv”.

Vid sidan om att inspirera yngre barn till böcker och läsning är en annan viktig målgrupp 11–15 åringarna.

”I den åldern tappar många intresset för läsning. Tanken om unga som låter bli ord och uttrycker sig med tecken som emoji och tummen upp är skrämmande språklöshet.”

Som skådespelare har Andersson en klar insikt i hur hon ska försöka väcka de unga till läsning.

”Interaktiva rollspel, fartfylld action kan ge förutsättningar att hitta glädjen i att skapa ”filmen” själv, kombinationen av läsning och drama ska vara rolig. Jag vill tro att fördjupande skapande genom ord väcker lusten att läsa, till insikt om vad allt en bok innehåller. Jag vill ge varje barn nyckeln till ett språk, inte bara ord utan också bilder som bygger upp tanken, identiteten och förmågan att se världen”, säger hon och tilllägger: ”Det viktiga är berättelsen, inte verktyget. Jag har verkligen inget emot Internet, att man läser e-böcker eller lyssnar på ljudböcker”.

Jobbet som läsambassadör betyder inte att Andersson ger avkall på sitt författarskap. ”Det kommer en ny Nagu-Nalle. Jag vet bara ännu inte riktigt när”.

Läsambassadörerna finansieras av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och stiftelsen Brita Maria Renlunds minne medan Sydkustens landskapsförbund är arbetsgivare.

Mer info på www.lasambassadoren.fi

Text: Nina Weckström
Foto: Leif Weckström